رسم الگوی اساس دامن بدون در نظر گرفتن پنس‌ها معنایی ندارد. چرا که یک دامن بدون پنس مانند یک پارچه دوخته شده است که بدون هیچ فرم و شکل خاصی دور کمر قرار می‌گیرد. اما پنس‌ها به دامن شکل می‌دهند و علاوه بر نمای زیبایی که به آن می‌دهد، فرم کمر و پاها را بهتر نشان می‌دهد. بسیاری از افراد برای رسم الگوی دامن، تنها فرم اصلی آن را یادگرفته اند و دانشی در خصوص رسم پنس‌ها ندارند. اگر شما دوست دارید با آموزش رسم الگوی پنس‌ها یک دامن زیبا با الگو و دوخت حرفه‌ای داشته باشید، پیشنهاد می‌کنیم تا در ادامه این مقاله حتما آموزشگاه خیاطی هنرمادر را همراهی کنید.

الگوی دو پنس و یک پنس

اندازه‌گیری‌های اصلی را قبل از رسم الگوی دامن آماده کنید

قبل از هر چیز توجه داشته باشید که حتما اندازه‌های باسن بزرگ، باسن کوچک، دور کمر و قد دامن را به شکل مناسبی کشیده باشید. در این قسمت اندازه‌ها را تقسیم بر عدد 2 کنید و برای هر کدام از اندازه‌های به دست آمده، اندازه 1 الی 2 سانتی متر آزادی ایجاد کنید تا موقع برش و دوخت دامن، اندازه‌های مناسبی داشته باشید. توجه داشته باشید که کلیه مراحل اندازه‌گیری‌های دقیق در پست مرتبط به آن با عنوان آموزش اندازه‌گیری دامن، درج شده است و شما می‌توانید به راحتی آن را مطالعه کنید.

نقطه گذاری روی الگوی دامن پایه

رسم الگوی اساس دامن، اولین مرحله قبل از طراحی پنس‌ها

مثل رسم الگوی یک پنس در پشت، الگوی دامن را می‌کشیم. شروع کار را نقطه 1 قرار می‌دهیم. از نقطه 1 به اندازه بلندی باسن یعنی از فاصله بلندی باسن تا کمر را نقطه 2 قرار می‌دهیم. و یک سانت آزادی هم برای اندام‌های نرمال قرار می‌دهیم. توجه داشته باشید که برای پارچه‌های پشمی و اندام‌های توپرتر، می‌توانید 2 سانتی متر را برای آزادی در نظر بگیرید. البته مراحل عملی این بخش را به راحتی می‌توانید در ویدئو آموزش خیاطی موجود در همین پست مشاهده و بررسی کنید.

رسم کادر دامن در الگو کشی

حالا پس از انجام مراحل قیلی، مستطیل به دست آمده را «کادر دامن» می‌نامیم. با توجه به اینکه هر مستطیلی دارای طول و عرض هستند طول کادر دامن را قد دامن و عرض آن را یک دوم باسن بزرگ بعلاوه 1 الی 2 سانتی متر آزادی،حالا اندازه‌ها و نقاط به دست آمده را مرور می‌کنیم.

  • 1-6 خط کمر
  • 2-4 باسن بزرگ
  • 3-5 قد دامن
  • 1-3 خط وسط پیش
  • 5-6 خط وسط پیش
رسم کادر دامن در الگوی اساس دامن

در این قسمت و با مشخص شدن خطوط و فواصل به دست آمده در الگوی دامن، فاصله بین 2 تا 4 را نصف کرده و در نهایت نقطه 7 را علامت گذاری می‌کنیم. و نقطه 7 را به سمت بالا و پایین پرگار می‌کنیم و در نهایت برخورد آن با نقطه پای دامن نقطه 8 و برخورد آن با نقطه خط کمر را نیز نقطه 9 می‌نامیم. در این لحظه پیشنهاد ما این است که برای بررسی هر چه دقیق تر الگوها، حتما ویدئو موجود در این صفحه را مشاهده کنید تا از زبان استاد دوره نازک دوز زنانه، سرکار خانم مرادی ریزه کاری‌های رسم الگو را متوجه شوید. اگر برای این بخش نیاز به جزئیات و آموزش‌های دقیق‌تری دارید، پیشنهاد می‌کنیم حتما در یکی از دوره‌های نازک دوزی زنانه هنر مادر شرکت کنید تا بتوانید به صورت حرفه‌ای رسم الگوی دامن را بیاموزید.

ایجاد مقدار تفاوت کمر و باسن در الگوی دامن

از گونیای نقطه 9 یک سانت بالاتر رفته و از نقطه کمر یک دوم کمر بعلاوه یک سانتی متر آزادی را جدا می‌کنیم. فاصله نقطه 11 تا 6 مقدار تفاوت کمر و باسن است و اندازه این فاصله را می‌نویسیم. اگر این عدد بیش از 12 سانتی متر باشد بایستی دو پنس در پشت دامن ایجاد شود.

پنس پهلوی پیش و پشت را چگونه به دست آوریم؟

وقتی عدد به دست آمده تفاوت کمر و باسن بیش از 12 تا 15 سانتی متر باشد نیاز است تا دو پنس پشت دامن داشته باشیم. در این حالت دیگر نیازی نیست که این عدد را بعلاوه یک منهای یک کنیم چرا که در اینجا باید دوباره یک دوم را نصف کنیم. به یکی از یک دوم‌ها یک نیم سانت اضافه و از دیگری نیم سانت کم می‌کنیم. مقداری که اضافه شده را پنس پهلوی پیش و مقدار اضافه شده را پنس پهلوی پشت قرار می‌دهیم.

بعد از به دست آوردن پنس پشت و پنس پیش به راحتی می‌توان خط کمر و دور ریز دامن را هم به دست آورد.

ایجاد و طراحی پنس پشت دامن

اندازه گیری پنس پایه دامن به چه صورت انجام می‌شود؟

با توجه به اینکه مقدار یک دوم از خط کمر هنوز روی الگو موجود است، در این حالت یک سوم از آن را برای پنس پیش و دو سوم باقیمانده را برای پنس پشت قرار می‌دهیم. البته پنس پیش می‌تواند نهایت بین 1 الی 2 سانتی باشد. بهتر است که پنس پشت هیچ وقت بیشتر از 3 سانتی متر نباشد پس هنگام اندازه گیری حواستان به محدودیت اندازه‌ها هم باشد.

طول پنس بزرگ بین 13 تا 15 سانتی متر و پنس پیش نهایت 12 تا 14 سانتی متر باید باشد چرا که اضافه شدن این عدد موجب می‌شود تا نمای دامن ما بعد از دوخت به زیبایی دامن‌های ژورنالی درنیاید.

طراحی پنس پیش پایه دامن

گونیا با نقطه 12 را روی خط اصلی کمر با 6 تا 8 سانت جدا کرده و نقطه 15 به دست آمد، مقدار پنس در این حالت 2 سانتی متر است و از دو طرف آن را جدا کرده و نقاط 16 و 17 را نامگذاری می‌کنیم. گونیای روی خط اصلی کمر را هم 8 الی 10 سانت جداکرده و عدد 18 را روی این خط نامگذاری می‌کنیم. در این حالت عدد 18 را به خطوط 16 و 17 وصل کرده و در نهایت پنس پیش به دست آمده است.

طراحی پنس پشت الگوی دامن

برای طراحی یک پنس پشت خط اصلی کمر را بین 13 تا 6 اندازه گیری کرده و آن را نصف می‌کنیم اما برای دو پنسه‌ها این اتفاق نمی‌افتد چرا که در این شرایط بایستی فاصله 13 تا 6 را اندازه گیری کرده و 5 تا 7 سانتی متر را اندازه گیری کنیم. هر چقدر شخص لاغرتر باشد این عدد به دست آمده کمتر خواهد بود.

مقدار پنس 3 سانتی متر را در این شرایط به سمت پهلو اضافه کرده و وسط پنس را به دست آورده و نقطه 20 را علامت گذاری کرده. در این شرایط وسط پنس را نقطه 21 می‌نامیم و خط به دست آمده را نقطه 22 می‌نامیم.

طراحی پنس پشت دامن

برای طراحی پنس کوچک هم فاصله بین 13 تا 20 را اندازه گیری کرده مقدار به دست آمده را نصف کرده و مقدار کمتر را به دو طرف نقطه به دست آمده اضافه می‌کنیم. پنس دوم چون به پهلو نزدیکه بهتر است تا موازی به خط پهلو باشد اما در الگوهای تولیدی نیاز نیست و می‌توان به صورت صاف طراحی شود.

در نهایت هم نوک پنس را به مقدار به دست آمده به یکدیگر وصل کرده و پنس پشت را ترسیم می‌کنیم.

ما در این مقاله شما را با نحوه رسم و طراحی پنس پشت و پنس پهلو آشنا کردیم. در نظر داشته باشید که کلیه آموزش‌های مرتبط با رسم الگوها در دوره مخصوصی تحت عنوان دوره آموزش الگوسازی و برشکاری آموزش داده می‌شود. در این دوره شما می‌توانید در مورد رسم الگوها و انتقال پنس‌ها آموزش ببینید و پس از گذراندن این دوره به راحتی می‌توانید الگوی مدنظر خود را رسم کنید.