طول سجاف را  در اندازه کافی بچینید. سجاف را به لبه درز مورد نظر بدوزید.  سپس برای وصل کردن لبه آن از یکی از روش های تودوزی استفاده کنید.

طول سجاف

گوشه های لباس در دامن، کت ، بلوز و … به چندین روش دوخته می شود که عبارتنداز :

روش اول

لب پایین لباس را به طرف داخل برگردانید، کوک بزنید و درز سجاف عمودی رویی را (حدوداً 1 تا 5/1 سانتی متر) باریک  کنید.

سجاف عمودی

گوشه سجاف را «تا» نمایید و آن را با دقت و ریز، به طوری که مشخص نباشد، بدوزید.

سجاف عمودی 2

روش دوم

سجاف رویی را «تا» نمایید، چرخ کنید و گوشه  خارجی را به صورت بچینید.

سجاف رویی

گوشه سجاف را «تا» کنید و آن را کوک بزنید. با دقت آن را پس دوزی مخفی نمایید.

سجاف رویی 2

روش سوم

این روش نسبت به روش های دیگر متناسب تر است. ابتدا لب پایین لباس و «تای» سجاف عمودی را روی نقطه A بگذارید.

سجاف 1

خط کش را روی نقطه A قرار دهید به گونه ای که از نقطه B عبور کند و نقطه C به دست آید. این سه خط را با صابون علامت بگذارید.

سجاف 2

خط A تا C را «تا» کنید و خط C تا B را که علامت گذاشته اید بدوزید. به اندازه «1 تا 5/1 سانتی متر» اضافه درز بگذارید و بقیه آن را بچینید.

سجاف 3

سجاف ها را به طرف پشت پارچه برگردانید و روی آن را اتو کنید.

سجاف 4

گوشه منحنی سجاف سرخود

در گوشه  هایی که سجاف، شکل منحنی یا هلالی دارد و به صورت یکسره است، لبه خارجی هلالی شکل سجاف را با دست شلال ریز بزنید، شلال را آن قدر جمع کنید تا گشادی اضافی آن صاف و منظم شود. سپس با اتو آن را منظم کنید.

گوشه منحنی سجاف سرخود

امید است که این مقاله از سری مقالات آموزشی آموزشگاه خیاطی هنر مادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. شما می توانید در قسمت نظرات همراه ما باشید و سوالات خود را در مورد دوخا گوشه های سجاف از ما بپرسید.