در این مطلب از سری مقالات آموزش خیاطی قصد داریم به آموزش کامل نحوه کنترل خطوط الگو (اشکالات اندامی) بپردازیم. با ما همراه باشید تا هرآنچه لازم است در این مورد بدانید را برای شما شرح دهیم. شروع می کنیم.

بعد از رسم الگوی اولیه، خطوط عمودی و افقی و منحنی الگو را با اندازه‌ های شخص موردنظر مقایسه می‌کنیم.

کنترل خطوط عمودی

 1. بالاتنه جلو
 2. بالاتنه پشت
 3. قد سینه
 4. قد باسن
 5. قد بالاتنه چپ و راست.

کنترل خطوط افقی

 1. سرشانه
 2. کارور جلو
 3. کارور پشت
 4. سینه
 5. کمر
 6. باسن کوچک و بزرگ

کنترل خطوط الگو : کنترل خطوط عمودی اندازه‌های طولی

کنترل بالاتنه پشت برای اختلاف کارور جلو و پشت

قد بالاتنه پشت بیشتر از حد نرمال است (برآمدگی در پشت یا قوز) . از انتهای پنس سرشانه پشت تا خط وسط پشت مستقیم وصل می‌کنیم تا حلقه‌آستین با برش این خط و دادن اوزمان که برابر با اختلاف قد بالاتنه پشت پوشنده و الگو که حد مجاز آن 5/1-1 سانتی‌متر است؛ و اگر اختلاف بیشتر از این مقدار باشد خط کارور از وسط پشت تا حلقه را برش داده؛ و برای اختلاف‌های بیشتر بین خط کارور و انتهای پنس سرشانه خط کلی رسم می‌کنیم و با برش این خطوط و او زمان آن‌ها قدری حلقه پشت تنگ‌تر می‌شود و خط وسط پشت حالت منحنی به خود می‌گیرد؛ که بهتر است وسط پشت، روی دولای باز پارچه قرار گیرد و افرادی که کمی قوز دارند، وسط پشت را می‌توان روی دولای بسته قرار داد. درنتیجه به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود و فضای بیشتری به پشت داده می‌شود. از این روش برای رفع ایراد اندامی کارور پشت بزرگ استفاده می شود.

آموزش نحوه کنترل خطوط الگو

کنترل قد سینه

در افراد نرمال با سینه متناسب برجستگی سینه 5/1-2 سانتی‌متر پایین‌تر از خط سینه قرار می‌گیرد. اگر سینه افتاده باشد این مقدار به‌تناسب اندازه روی بدن بیشتر می‌شود و اگر سینه رو به بالا باشد این مقدار از حد نرمال کمتر می‌شود و گاهی روی خط سینه است با کنترل قد سینه نوک پنس سینه و سرشانه بالاتر از حد نرمال (نقطه 26) و یا پایین‌تر رسم می‌شود خطوط نقطه‌چین.

کنترل قد سینه

قد بالاتنه جلو بلندترازحد نرمال

قد بالاتنه پوشنده از حد مجاز بیشتر است. اگر اختلاف قد بالاتنه جلو الگو و شخص موردنظر تا 5/1 سانتی‌متر باشد از خط کمر در وسط جلو 5/1 سانتی‌متر به پایین علامت زده و از این نقطه به وسط پشت در خط کمر به صفر ختم می‌شود.

قد بالاتنه جلو بلندترازحد نرمال

و اگر اختلاف از 5/1 سانتی‌متر بیشتر باشد که حد مجاز است، از نوک سینه خطی به‌موازات سینه رسم می‌شود و بقیه اختلاف را در خط برش به‌صورت او زمان داده می‌شود و چون خط وسط جلو بعد از برش باید در امتداد هم قرار گیرد. درنتیجه به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود و پنس کمر در جلو و پشت‌روی خط جدید قرار می‌گیرد. برای این کار می توانید از کنترل الگوی بالاتنه گرلاوین هم استفاده کنید.

قد بالاتنه جلو

قد بالاتنه جلو کوتاه‌تر از حد نرمال

اگر قد بالاتنه جلوی الگو بیشتر از قد بالاتنه جلوی شخص موردنظر باشد، یعنی قد بالاتنه جلو شخص پوشنده کوتاه‌تر از حد نرمال باشد، اندازه کارور جلو و پشت متفاوت می شود. در اینجا خط سینه را به‌تناسب اختلاف مقداری روی‌هم قرار داده، مطابق شکل، 1 سانتی‌متر از خط کمربالا رفته، خط جدید کمر را رسم کرده و اگر اختلاف بیشتر از این مقدار بود خط سینه را به‌اندازه بقیه اختلاف روی‌هم آورده تا قد بالاتنه جلوی شخص شود. با این کار قطر ساسون کمر یا سرشانه کوچک‌تر می‌شود.

4- قد بالاتنه جلو کوتاه‌تر از حد نرمال

کنترل قد بالاتنه چپ و راست در پشت

در اندام‌های ویژه که گاهی قد بالاتنه چپ و راست آن‌ها یکسان نیست تمام الگوی جلو و پشت را باید با اندازه‌های گرفته‌شده روی شخص رسم شود که به‌وسیله اوزمان مطابق شکل کمبود را جبران کرده برای این منظور از انتهای پنس سرشانه در قسمت پشت خطی رسم کرده تا حلقه‌آستین و خط وسط پشت را قطع کند این خط را چیده و به‌تناسب اوزمان لازم را داده، درنتیجه به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود و این کار برای آن‌طرف که گوشتی‌تر و برجسته‌تر از طرف دیگر بدن است.

طرف دیگر K’K=1/5CM مقداری که به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود مقدار اوزمان الگو مطابق با الگوی اولیه رسم می‌شود و برای برش روی یک لای پارچه 2 طرف برش می‌شود.

کنترل قد بالاتنه چپ و راست در پشت

کنترل قد باسن

بعد از رسم الگو قد باسن الگو را با اندازه باسن شخص موردنظر مقایسه کرده، اختلاف باسن بدن و الگو را از خط باسن بالا رفته یا پایین آمده خطی به‌موازات خط باسن رسم کرد. این خط جدید باسن است در پشت و جلوی الگو مانند هم کم و یا زیاد می‌کنیم. قد باسن در افراد نرمال برابر با 8/1 تمام‌قد آن‌ها است.

کنترل قد باسن

کنترل خطوط افقی الگو

کنترل سرشانه

سرشانه الگو را برابر با اندازه سرشانه بدن علامت زده که ممکن است داخل و یا خارج از الگو به‌اندازه اختلاف علامت زده تا کارور به‌طور هلال رسم کرده در پشت و جلو الگو از انتهای سرشانه یک اندازه علامت زده.

اگر سرشانه کوچک‌تر از حد نرمال باشد داخل شده مثل OR.

اگر سرشانه بزرگ‌تر از حد نرمال باشد از انتهای سرشانه خارج می‌شویم مانند OK.

کنترل سرشانه

سرشانه ایستاده (چهارشانه)

از انتهای سرشانه مقداری بالا رفته به ابتدای سرشانه رسم می‌کنیم در پشت و جلو یک اندازه بالا رفته و چون حلقه گشاد می‌شود همان مقدار بالا رفته را از زیرحلقه‌ها بالا رفته حلقه جدید را رسم کرده مانند شکل با خطوط قرمز.

سرشانه ایستاده (چهارشانه)

سرشانه افتاده

برای  رفع ایراد اندامی شانه افتاده بعد از رسم الگوی اولیه از انتهای سرشانه جلو و پشت مقداری پایین آمده به ابتدای سرشانه رسم کرده که خط جدید سرشانه است و چون حلقه‌آستین تنگ می‌شود همان مقدار را از زیرحلقه‌ها پایین رفته و از این نقاط حلقه‌آستین جدید را تا کارور رسم می‌کنیم.

الگو سرشانه افتاده

تذکر

اپل برای این افراد مناسب است.

کنترل کارور در جلو و پشت الگو

کارور جلو 6-5 سانتی‌متر بالاتر از خط سینه است و بعد از بستن پنس سرشانه و انتقال آن به پنس کمر خط کارور الگو را با اندازه مشخص موردنظر مقایسه کرده و اختلاف آن را با اندازه استاندارد در جدول داخل و یا خارج می‌شویم کارور پشت آخرین نقطه اتصال دست به بدن است جایی که حلقه‌آستین از لباس رد می‌شود کارور پشت را مانند جلو کنترل کرده که یا داخل و یا خارج از الگو اندازه زده و حلقه‌آستین جدید را رسم می‌کنیم.

کنترل کارور در جلو و پشت الگو برای اختلاف کارور جلو و پشت

AA’+BB’کارور در جلوی است

اگر بزرگ‌تر از FF’اگر پنس سرشانه نبندیم کارور را مانند بالا اندازه زده کارور پشت

حد نرمال باشد از الگو خارج می‌شویم و اگر کوچک‌تر از اندازه استاندارد باشد داخل الگو می‌شویم.

کنترل سینه

اگر سینه کمی بزرگ‌تر از حد نرمال باشد از زیر بغل در حلقه‌ها تا 2 سانتی‌متر مترجم‌تر بالاتر علامت زده و قد ساسونها را 3-2 سانتی‌متر کوتاه‌تر کرده درنتیجه سینه گشاد می‌شود. اگر سینه کمی کوچک‌تر باشد یک سایز کوچک‌تر الگو را رسم کرده و یا از خط پهلوها داخل شده در خط کمر به صفر ختم می‌شود. اگر سینه خیلی بزرگ‌تر از حد نرمال باشد با برش عرضی که از کوک سینه رسم می‌شود و خالی کردن پنس سرشانه و پنس زیر سینه (برش افقی و عمودی) الگو را در قسمت سینه به‌اندازه مورد لزوم باز کرده که الگو در قسمت سینه و ساسون بزرگ‌تر می‌شود و لباس دیگر روی خط سینه کشیده نمی‌شود.

کنترل سینه

کنترل کمر

بعد از رسم پنس‌ها فاصله بین پنس‌ها را با 2/1 کمر مقایسه می‌کنیم اگر اختلاف کمر و سینه کم باشد از نقطه 21 خطی به کمر عمود رسم می‌کنیم این خط چیده می‌شود و به‌اندازه لزوم اوزمان داده می‌شود تا کمر الگو اندازه شخص موردنظر باشد. اگر کمر الگو بیشتر از دور کمر شخص باشد در جلو و پشت الگو در قسمت پهلوها و مقداری داخل شده هم‌چنین مقدار کمی به قطر پنس‌ها اضافه می‌شود و دوباره پنس‌ها و خط پهلو را رسم می‌شود.

تذکر

از پهلوها زیاد داخل نمی‌شویم اگر کمر باریک باشد باسن را بزرگ‌تر نشان می‌دهد.

کنترل کمر و خط کمر در الگو

کنترل باسن کوچک

برجسته‌ترین محل بین کمر و باسن بزرگ در قسمت پهلو باسن کوچک هست اگر باسن کوچک الگو بزرگ‌تر از روی بدن باشد طول ساسونها را بلندتر نموده و هلال را به بیرون رسم می‌کنیم و هلال پهلوها را قدری به داخل الگو کشیده و زمانی که باسن الگو کوچک‌تر از بدن باشد طول ساسونها را کمی کوتاه نموده و با هلال به داخل رسم می‌کنیم از پهلوها قدری به بیرون می‌رویم و دوباره هلال پهلو را کشیده.

کنترل باسن کوچک

تذکر

افرادی که شکم برجسته دارند دور باسن کوچک آن‌ها را حد نرمال بیشتر و افرادی که شکم تو افتاده دارند دور باسن کوچک آن‌ها را از حد نرمال کوچک‌تر هست.

کنترل باسن بزرگ

زمانی که باسن بزرگ الگو کوچک‌تر از دور باسن شخص باشد قد ساسونها را 5-4 سانتی‌متر متر از خط باسن بالاتر رسم نموده، با هلال مختصر به داخل و از پهلوی جلو و پشت الگو به‌طور یکسان خارج می‌شویم و هلال پهلو را دوباره رسم نموده و اگر دور باسن بزرگ الگو بیشتر از روی بدن باشد قد ساسونها را تا روی خط باسن بزرگ به‌طور هلال به طرف خارج رسم نموده و 2/1 اختلاف باسن الگو و بدن را از پهلوها داخل می‌شویم و به کمر به طول هلال وصل می‌کنیم. این روش برای کنترل الگوی شلوار بسیار کاربردی است.

کنترل باسن بزرگ و قد باسن

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.