انتقال الگو با کاربن

از کاربن در مواردی که بخواهیم کار سریع‌تر انجام شود استفاده می‌کنیم . همچنین اگر جنس پارچه به گونه‌ای باشد که جای سوزن روی ارچه باقی بماند و نتوان از کوک شل استفاده کرد ، کاربن به کار می‌رود. باید هنگام استفاده از کاربن دقت کرد تا پارچه کثیف نشود. پس باید از کاربن مخصوص آموزش خیاطی و همرنگ پارچه استفاده شود.

بدون برداشتن الگو از روی پارچه کاربن همرنگ یا نزدیک به رنگ پارچه را ، زیر قطعه‌ی برش زده بگذارید و خطوط اصلی الگو را رولت کنید.

انتقال الگو با کاربن

الگو را از روی پارچه بردارید . طرف دیگر لباس را روی کاربن بگذارید. خطوط الگو را که قبلا روی پارچه علامتگذاری شده به طرف دیگر رولت کنید.

انتقال الگو با کاربن 2

انتقال الگو با کوک شل

نخ کوک ظریف را دولا کنید . برای استحکام نخ و سهولت در کار دوخت ، نخ را چندبار به موم بکشید.

انتقال الگو با کوک شل 1

پس از انجام مرحله‌ی برش، بدون برداشتن الگو از روی پارچه ، پارچه را روی سطح صاف قرار دهید و دور تا دور الگو را کوک شل بزنید.

انتقال الگو با کوک شل 2

پس از اتمام دوخت ، دولای پارچه را به طرفین بکشید؛ به طوری که تمام کوک‌ها به حالت آزاد و یکنواخت قرار گیرد. سپس به وسیله قیچی تیز ، کوک‌ها را از وسط بچینید. دقت کنید که در حین چیدن کوک‌ها، پارچه چیده و سوراخ نشود.

انتقال الگو با کوک شل 3

پس از کوک شل ، خطوط را که به تنهایی «تا» می‌شود (مانند خط دکمه خور و خط سجاف)، قبل از پرو تک تک کوک شلال بزنید.

انتقال الگو با کوک شل 4

انتقال الگو با چرت زدن

در این روش آموزشگاه خیاطی پیشنهاد می دهد که محل درزها و نقاط موازنه‌ی الگو به وسیله‌ی قیچی چرت زده یا به صورت مثلثی کوچک از پارچه چیده شود.

انتقال الگو با چرت زدن 1

نقاطی که در آن در آن امکان چرت زدن نیست مانند محل جیب‌ها، خطوط مرکزی جلو یا پشت یا قسمت‌هایی که چرت زدن، باعث تغییر فرم آن می‌شود و … به وسیله صابون علامتگذاری شود.

انتقال الگو با چرت زدن 2