در این مطلب از سری مقالات آموزش خیاطی به رسم الگو و دوخت انواع آستین می پردازیم. از آن جا که این مبحث، مبحثی طولانی و مهم است، تصمیم گرفتیم تا در دو بخش به این موضوع بپردازیم.

به‌دست‌آوردن ارتفاع و محیط حلقه در دوخت انواع آستین

ابتدا بالاتنه جلو و پشت را در امتداد خط سینه طوری در کنار هم قرار دهید که نقاط 11 و 111 مماس به یکدیگر باشد و برای مشخص کردن ارتفاع از نقطه 19 به‌اندازه‌ی 5/1 (قطر ساسون حلقه‌آستین) پایین آمده و آن را با علامت (پررنگ) مشخص کرده و از آن نقطه خطی مستقیم روی خط 10 به 9 وصل کنید، سپس این خط را اندازه گرفته و ارتفاع پشت را به دست می آوریم.

19 سانتی‌متر =ارتفاع پشت برای ارتفاع جلو نقطه 28 به نقطه 12 وصل کرده =X10 به

(پررنگ) این خط را ارتفاع جلو است،2/1 مجموع ارتفاع جلو و پشت به دست می‌آید.

28 به 12=5/17 سانتی‌متر =ارتفاع

36/52=18/252/1 مجموع ارتفاع جلو و پشت

19+17/5=36/5CM

برای مشخص کردن محیط از نقطه 19 قوس حلقه‌آستین پشت تا نقطه 27 انتهای حلقه پنس جلو حلقه‌آستین را اندازه گرفته. در این صورت کل محیط جلو و پشت به دست می‌آید که در اینجا 44 سانتی‌متر است.

کل محیط حلقه =44=خط نقطه‌چین 442=22 محیط 1/2

محل اتصال آستین به تنه جلو، 4/1 گشادی کف حلقه،12 به 50=1/3 سانتی‌متر

طریقه رسم الگوی آستین اولیه این الگو اندازه دور سینه 100 رسم می‌شود.

طریقه رسم الگوی آستین

خطی عمودی رسم کرده؛ 1 به 2=10/2 گشادی کف حلقه +5/0=3 سانتی‌متر

به‌دست‌آوردن ارتفاع و محیط حلقه در دوخت انواع آستین

1 به 3=ارتفاع حلقه‌آستین =25/18

2 به 4=قد آستین =59 سانتی‌متر

4 به 5=برگشت روی خط=3 سانتی‌متر

5 به 6=برگشت روی خط =2/1 فاصله 5 به 3 +5/1=22 گونیا کنید 4،3،2 و 6 را به سمت راست.

3 به 7=4/1 گشای کف حلقه=1/3 محل اتصال آستین به تنه (7 به 5)

7 به 8 روی خط گونیا شده 2=2/1 محیط %5/0=5/21 سانتی‌متر

نقطه 8 را گونیا کرده روی خط 3 که شماره 9 به دست می‌آید و روی خط 6 که شماره 10 به دست می‌آید.

2 به 11=2/1(2 به 8)+1=10 سانتی‌متر

2 به 12=2/1(2 به 11)=5 سانتیمتر

9 به 13=2/1(9 به 3)+1=10 سانتی‌متر

8 به 14=4/1 گشادی کف حلقه+5/0=6/3

از نقطه 3 به 13 را به‌اندازه‌ی 5/0 سانتی‌متر بالا رفته و خطی کوتاه و موازی خط 3 را به 9 وصل کرده. نقطه 14 به 11 و 12 را به 7 و 5/0 سانتی‌متر جلوی 14 را به 5/0 سانتی‌متر بالای 13 وصل کنید.

خط 12 به 15=2/1، (12 به 17).11 را به 15 وصل کرده.

از وسط خط 14 به 1،11 سانتی‌متر بالا رفته و از وسط خط 11 به 15 به اندازه 2/1 سانتی‌متر متر بالا رفته و قوس حلقه در حلقه‌آستین بالا را از 14 به 11 و 15 کامل کنید روی خط 5/0 جلوی 14 به 13 به‌اندازه‌ی 5/6 سانتی‌متر متر پایین آمده علامت گذاشته 5/0 سانتی‌متر متر جلوی 14 را با قوس مختصر به طرف 14 حرکت داده و در ادامه مماس خط 14 به 13 را تا 5/6 حرکت داده و قوس را با حالت از روی خط موازی و کوتاه با خط 9 به 3 را بر نقطه 7 کامل کنید.

6 به 16=1 سانتی‌متر متر،5 به 17=1 سانتی‌متر متر

نقاط 16 و 17 را به هم وصل کرده و از نقطه 16 به 7 وصل کرده، نقطه 18 که روی خط گونیا شده قرار دارد.

17 به 18=5/11(گشادی سردست)

10 به 19 به سمت چپ=1 سانتی‌متر متر

نقطه 19 به 18 و 19 به 14 وصل می‌شود.

5/4=7 به 20 روی قوس حلقه=جلو فاصله 111 به 23 روی تنه است 16 به 21=17 به 22=7 به 20=5/4 نقاط 22،21،20 را وصل کرده

دوخت انواع آستین

تغییرات رسم الگو برای بازوهای چاق

1 به 2=10/2 گشادی کف حلقه+1 تا 2 سانتی‌متر

7 به 8=2/1 کل محیط +1 سانتی‌متر

2 به 8=2/1 دور بازو +2 سانتی‌متر

بازوی افراد لاغر

1 به 2=10/2 گشادی کف حلقه

7 به 8=2/1 کل محیط %1 تا 2 سانتی‌متر است.

طریقه اندازه‌گیری ارتفاع حلقه‌آستین جلو و پشت با خط کش نشان داده شده است.

بازوی افراد لاغر

1- مرحله اول کپی کردن آستین جلو

الگوی اولیه آستین را در قسمت جلوی خط 7 به 16 را به طرف زیر تا می‌کنیم. فاصله 16-21 و خط 21-20 و هلال 20-7 را تا فاصله خط‌چین الگو رولت می کنیم.

1- مرحله اول کپی کردن آستین جلو

2- مرحله دوم

خط 17-16 را به زیر تا می‌کنیم و این بار فاصله 22-17 و خط 21-22 و خط 21-16 رولت می‌شود که فاصله را با نقطه‌چین نشان داده شده است، این دو مرحله در قسمت جلوی آستین است.

این دو مرحله در قسمت جلوی آستین

3- مرحله سوم قسمت پشت آستین

در قسمت پشت فاصله 19 به 14 را تا کرده و به صورت مستقیم تا دم دست ادامه می‌دهیم. کاربن در زیر آن بگذارید و خطوط 14 به 20 (قوس حلقه‌آستین)20 به 21 و 21 به 22 و خطوط 22 به 18 و 18 به 19 را کاربن کنید و همچنین خط 19 به 21 و 20 به 9 را کاربن کنید و 19 به 21 خط آرنج است.

3- مرحله سوم قسمت پشت آستین

4- الگوی نهایی آستین

الگوی کامل شده آستین با پنس عمودی در قسمت پشت است. انتهای پنس را به نقطه 10 منتقل کرده و در قسمت جلو در نقطه 6 به 16 پنس افقی کوچکی ایجاد می‌شود که پس از رولت کردن روی‌هم قرار می‌گیرد. درنتیجه زیر دست الگوی آستین در قسمت جلو قدری کمتر از زیر دست در قسمت پشت آستین است که با خرد دادن آن 2 طرف آستین یک اندازه می‌شود.

الگوی نهایی آستین

آستین با پنس افقی

بعد از رسم آستین و کامل نمودن آن خط آرنج در قسمت پشت از ج 10 به 10 را قیچی نموده و پنس سردست را کاملاً می‌بندیم. درنتیجه در خط برش داده شده اوزمانی به وجود می‌آید که به‌صورت پنس کوچک در آرنج استفاده می‌شود.

آستین شماره 2 با پنس افقی

آستین سه‌ربع

بعد از رسم کردن کادر آستین از خط مچ 10 تا 15 سانتی‌متر بالا آمده و خط جدید به‌موازات آن کشیده می‌شود و همان‌طوری که آستین بسته است (قبل از کاربن کردن) خط را قیچی می‌کنیم و مقدار ساسون سردست را به دو طرف خط زیر آستین منتقل می‌کنیم.

Oo’1/2=f’f=n’k

آستین سه‌ربع آستین شماره 3

آستین گشاد

کادر اولیه آستین را تا شماره 15 رسم می‌کنیم و در قسمت پشت خط 8 به 10 را به‌طرف پایین امتداد داده تا خط 4 سردست را در نقطه‌ی F قطع کند. دونقطه F و 5/1 به هم وصل کرده خط جدید دم دست است. از نقطه 20 به خط آرنج (6 به 10) عمود رسم می‌کنیم و ادامه آن خط دم دست را به نقطه O’ قطع می‌کند. برای کاربن نمودن قسمت پشت خط 14 را به F تا می‌کنیم و هلال حلقه 20 به 14 و خط مستقیم O’ به 20 و سردست F به O’ را رولت کرده و به این ترتیب قسمت پشت کامل می‌شود. برای قسمت جلو خط 5 به 3 را تا می‌کنیم و هلال حلقه از 3 تا 20 و خط راست 20 به O’ و خط سردست 5 به O’ را کاربن می‌کنیم و سپس آستین کامل می‌شود.

آستین گشاد

آستین در لبه مچ چین‌دار

از آستین شماره 4 رولت کرده و خط 14 به F را از پایین تا نزدیک نقطه 14 قیچی می‌کنیم و در لبه مچ اوزمانی به اندازه 5-4 سانتی‌متر می‌دهیم و مقدار گشاد شده را به‌صورت چین یا پیلی ریز می دهیم و یا مچ جداگانه دوخته می‌شود.

آستین در لبه مچ چین‌دار

آستین از بالا چین‌دار

از آستین اولیه رولت کرده و از بالای حلقه‌آستین خط 19 به 14 را قیچی می‌کنیم و پنس را بسته و در خط برش داده شده اوزمان طبیعی به وجود می‌آید.

2/1 فاصله (141 به 14) را از نقطه 11 بالا می‌زنیم و هلال حلقه را طوری رسم می‌کنیم که از نقطه 141 شروع و از o’ تا به نقطه ج 7 برسد. به‌طوری‌که در نقطه 7 اوزمانی یک سانتی‌متری داده شده که از چیدن خط 16 به 7 به وجود آمده و خط زیر بغل جلو را با هلال مختصر رسم می‌کنیم تا زاویه در خط آرنج را از بین برود.

آستین از بالا چین‌دار

آستین‌کوتاه چین‌دار

از خط آرنج الگوی اولیه آستین به‌تناسب مدل بالا می‌رویم و خطی به‌موازات آرنج رسم می‌کنیم که این خط چیده می‌شود از نقطه 11 و به خط جدید عمود رسم می‌کنیم. این خط را از بالا به پایین برش داده، اوزمانی 8 سانتی‌متری را به شکلی انجام می دهیم که از خط وسط آستین به فاصله 4 سانتی‌متر باشد و 4 سانتی‌متر از خط وسط آستین بالا رفته و هلال حلقه جدید را رسم می‌کنیم. سپس خط لبه بازو را با هلال مختصر رسم می‌کنیم.

مقدار اوزمان:

O-11=O-111=2 به 4

O-O’ =11-O=2/1(111 به 11)

آستین‌کوتاه چین‌دار

آستین رگلان شماره 1

بعد از مشخص کردن ارتفاع و محیط حلقه‌آستین، ابتدا آستین شماره 1 را رسم کرده. در قسمت پشت فاصله 20 تا 11 را اندازه گرفته روی تنه=5/9 سانتی‌متر متر این مقدار را CM+1 کرده و از نقطه 23 آستین به طرف حلقه رفته و نقطه Z از نقطه 20 بالاتنه تا نقطه 19 (ساسون را حساب نکرده) را اندازه می زنیم =5/14 که این مقدار CM+1=5/15 و از نقطه Z به طرف بالا حرکت داده نقطه A به دست می‌آید.

در قسمت جلو نقطه 23 تا 21 =5/14

آستین رگلان شماره 1

که این مقدار +1=5/15 را از نقطه 7 به طرف بالا حرکت داده سپس نقطه A’ به دست می‌آید. نقطه 11 را تا خط آرنج گونیا کرده و بعد 2/1 خط دم دست فاصله 17 به 19 نقطه R و از گونیا شده تا آرنج به R وصل شود. از 11 گونیا به اندازه CM10 پایین آمده نقطه K و از A و A’ به K با قوس مختصر رسم کرده و سپس K و A را اندازه زده و این مقدار از K به طرف A’ حرکت داده ممکن است K’A کوتاه‌تر باشد که در این صورت مقدار کمبود از A بالاتنه و با قوس به نقطه 7 رسم کرده و در اینجا 11=AK و K’A=5/10 که 5/0 کوتاه‌تر است. این مقدار را از A به اندازه 5/0 بالا رفته و به هلالی نقطه 7 وصل کرده.

رسم الگوی آستین رگلان شماره 1

ابتدا خطی عمودی رسم کرده در فاصله CM2 این خط و مقابل آن در سمت چپ خط دیگری رسم می کنیم و آستین جلو از نقطه 7 و 17 را روی خط اول قرار داده و دور آن را خط کشیده و بالاتنه جلو با پنس بسته و سرشانه را طوری قرار داده که نقطه 30 می‌تواند تا روی CM2 به‌طور متغیر قرار گیرد و نقطه 21 روی خط اول و درست روی نقطه 7 قرار گیرد. دور بالاتنه خط کشیده شود. برای رگلان کردن از نقطه 30 مطابق مدل در اینجا CM3 داخل حلقه گردن شده و از این نقطه را به 21 وصل کرده از 2/1 این خط 5/0 تا CM1 خارج می شود. سپس با قوسی مختصر آن را وصل کرده از نقطه 27 سرشانه به اندازه 1 تا 5/1 سانتی‌متر  بالا رفته و نقطه 30 خط سرشانه جدید را به‌طوری‌که از CM1 بالا رفته با قوس مختصر رسم کرده تا به خط آرنج وصل شود.

رسم الگوی آستین رگلان شماره 1

پشت آستین رگلان شماره 1

پنس حلقه را بسته و به حلقه گردن منتقل می‌کنیم. حلقه 19 به 11 باید با آستین مماس باشد و نقطه Z آستین روی 20 بالاتنه قرار گیرد. دور آستین خط کشیده و برای رگلان از نقطه 16=CM3 داخل حلقه گردن شده و خطی به 21 و Z که روی هم قرارگرفته وصل می کنیم و از 2/1 این خط CM1 قوس داده از نقطه 19 سرشانه به اندازه 1 تا CM5/1 بالا رفته و در نقطه 16 سرشانه جدید طوری رسم می شود که از 5/1 بالا رفته و بگذرد و به خط آرنج برسد.

پشت آستین رگلان شماره 1

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.