انواع جیب

به طور کلی دوخت جیب  در لباس های زنانه به دو دسته  تقسیم می شوند:

جیب های روی لباس(خارجی لباس)جیب روی لباس

و جیب های توی لباس (داخلی لباس)جیب توی لباس (داخلی)

جیب های روی لباس از رو دیده می شوند. معمولا از خود پارچه ی لباس درست می شوندو می توانند با آستر یا بدون آستر باشند.شکل جیب ها متفاوت است ؛

جیب ها معمولا مربع ، مستطیل ، نوک تیز یا گرد هستند. و با نوار و یراق تزیین می شوند یا این که می توانند لبه ی برگردان یا پاکتی داشته باشند.

جیب داخل لباس معمولا از پارچه ی آستری تهیه می شود. جیب ها از داخل به لباس وصل است.

جیب های داخل لباس سه نوعند:

• جیب هایی که در داخل درز لباس با یک چاک در درز دوخته می شوند.جیب داخل درز• جیب های جلوی لباس تا روی باسن کوچک ، که از کمر به طرف درز لباس وصل است .

• جیب های برگردان که از رو با یک چاک در روی لباس تشخیص داده می شود و ممکن است ترکیبی از برگردان و جیب باشد.جیب توی لباس با دهانه ی جداگانه

جیب خارجی لباس بدون آستری

الگوی جیب را آماده کرده و روی لباس پهن کنید. جیب را برش بزنید و دور تا دور ان را پاکدوزی نمایید. لبه ی جیب را به طرف پشت پارچه برگردانید و شلال بزنید.برش جیب و پاکدوزی آن

جیب با گوشه های گرد

جیب را برش بزنید و پاکدوزی نمایید .لبهی سجاف بالا را به طرف پشت جیب برگردانید و چرخ کنید .یک الگوی مقوایی از جیب ببریدودر پشت جیب قرار دهید.گوشه های جیب را با کوک شلال ریز بزنید و نخ آن را بکشید تا کمی جمع شود و کاملا به فرم الکگو در آید.قرار دادن الگوی مقوایی و کوک شلال زدن.

جیب با سجاف پهن تر

جیب را برش بزنید و پاکدوزی نمایید. لبه ی سجاف را تا کرده و چرخ کنید. گوشه های درز را به طرف اریب بچینید.تا کردن لبه ی سجاف و چرخ کردن آن

سجاف جیب را به طرف پشت برگردانید(چیدن اریب گوشه ها باعث می گردد تا گوشه های جیب زاویه دار نشود )لبه ی درز را به طرف پشت پارچه برگردانید و کوک شل بزنید.برگرداندن لبه های درزبه پشت

جیب خارجی لباس با آستری

آستر باید همرنگ و متناسب با پارچه باشد .در صورتی که می خواهید آستراز خود پارچه باشد جیب و آستر را به یک اندازه ببرید.و اگرپارچه ی دیگری برای استری در نظر دارید، باید طوری از آن استفاده کنید که لبه ی آستری از لبه ی جیب بیرون نزند و دیده نشود.

جیب با آستر جداگانه

الگوی جیب را آماده کنید و سجاف را به طرف پایین و در امتداد تاخوردگی علامت بگزارید(بلندی سجاف 2-3 سانتیمتر ) تکه ی پایین لبهی سجاف الگو آستری است .آماده سازی الگو

الگوی استری را اماده کرده و از بالای سجاف جیب به یکدیگر سنجاق کنید و از راست و چپ با درز (نیم سانتیمتر) بدوزید. قسمت وسط را چند سانتیمتر باز بگذارید. سنجاق کردن الگوی جیب

سجاف و آستر را به هم متصل شده است روی خط لبه ی جیب تا کنید . سپس دور تا دور جیب را بدوزید. اگر گوشه های جیب گرد هستند، ابتدا اضافی درزها را چیده سپس مثلث های کوچکی از گوشه های آن بچینید تا جادرز جیب بخوبی برگردد و زاویه دار نشود.تا کردن سجاف و آستر متصل شده

امید است که این مطلب آموزشی از آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته یاشد. شما می توانید در صورت هر گونه سوال در قسمت نظرات با ما همراه باشید.