ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

رسم الگو و دوخت انواع آستین لباس و رسم الگوی آستین حلقه گشاد

دوخت انواع آستین (بخش دوم)

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را ارسال کنید

مشاوره و ثبت نام22206719