در مقاله رسم الگو و دوخت انواع آستین به قسمتی از آموزش این کار مهم در خیاطی پرداختیم. در این مطلب نیز به ادامه این موضوع می پردازیم و در حین آموزش انواع مختلف الگوی آستین رسم الگوی آستین حلقه گشاد را نیز به شما آموزش خواهیم داد. در این مطلب از آموزش خیاطی با هنرمادر همراه باشید.

1- آستین رگلان شماره 2

بعد از رسم الگوی بالا تنه جلو و بستن پنس سرشانه، قسمت جلوی آستین را طوری روی حلقه تنه قرار می دهیم که نقطه 11 آستین 2 داخل 23 تنه شود و نقطه 7 آستین به 22 بالاتنه مماس شود و از نقطه 30 وسط جلو 10-8 سانت به پایین علامت زده و از این نقطه گونیا می کنیم تا 1 سانت مانده به حلقه و از این نقطه با هلال به 21 آستین وصل می کنیم. سپس با برش این خط و خط گونیایی (تکه مدل) کامل می شود.

آستین رگلان شماره 2

در قسمت پشت الگو از نقطه 11 آستین، 2 سانت داخل 19 بالاتنه شده و نقطه Z آستین به فاصله کمی، حدود 2-5/1 سانت از نقطه 21 بالاتنه قرار گیرد. بطوریکه نقطه 23 آستین و 11 بالاتنه به شکلی روی هم تنظیم شود که قسمت داخل شده آستین و بالاتنه، تشکیل 2 مثلث را بدهد که تقریبا مساوی هستند. فاصله ج11 به 11 حدود 7-6 می باشد و از نقطه 1 مساوی 10-12 سانت به پایین علامت زده و از این خطی تا 1 سانت رسیده به حلقه آستین رسم می کنیم و از این نقطه حلقه جدید را به 24 حلقه آستین طوری وصل می کنیم که از نقطه 20 تنه بگذرد.

دوخت آستین رگلان

تذکر: برای رسم انواع آستین رگلان، پنس سرشانه در جلو و پشت بسته می شود و پنس حلقه آستین پشت به یقه منتقل می شود.

رسم آستین رگلان پنس سرشانه

دوخت آستین رگلان همانند دوخت سایر موارد از جمله یقه، جیب و فرم لباس به ظریفکاری زیادی نیازمند است به همین منظور پیشنهاد می کنم اگر تجربه اندکی در حوزه دوخت انواع آستین دارید، حتما با شرکت در دوره نازک دوزی زنانه مهارت خیاطی خود را دوچندان کنید تا بتوانید حرفه ای تر برای دوخت آستین لباس عمل کنید.

2- الگوی آستین تمام کلوش

برای رسم الگو ابتدا مجموع محیط حلقه جلو وپشت را اندازه زده و دایره ای به شعاع 2 (1/3-1 کل محیط حلقه آستین) رسم می کنیم و قطر دایره را به خارج امتداد می دهیم. قد آستین =F’F روی قطر خارج شده و دایره دوم را بمرکز F و شعاع F’F رسم می کنیم تا مطابق شکل F’F روی دست و S’S زیر دست قرار می گیرد.

آستین تمام کلوش

3-الگوی آستین کیمونو

در قسمت پشت الگوی بالاتنه از 2سانت بالاترt از نقطه 23 به 26 وصل می کنیم. این خط برش می شود و ساسون سرشانه به اندازه ای بسته می شود که در خط برش 5/1 سانت اوزمان ایجاد شود. آستین جلو CM2 داخل 23 الگوی بالاتنه شود، بطوریکه خط وسط آستین مماس به ادامه سرشانه باشد و نقطه 23 آستین مقابل 111 بالاتنه قرار گیرد. از 111 مساوی 6سانت به پایین دو خط پهلو علامت زده و از این نقطه 3سانت عمود خارج می شویم و از نقطه هلال به 22 و خط پهلو رسم می کنیم.

 

این هلال به تناسب مدل می باشد. فاصله 22 به 43 را اندازه زده CM20=22 به 43 و در قسمت پشت خط 43 در پهلو را به سمت راست ادامه داده تا 20سانت 43 به O=CM20 بمرکز 43 و شعاع O به 43 دایره می زنیم. خط وسط آستین در ادامه خط سرشانه می باشد و نقطه 11 آستین CM2 جلوتر از 19 قرار گرفته و 22 آستین روی خط پرگار شده است. از نقطه 11 بالاتنه 6سانت به پایین علامت می زنیم و 3 سانت بطور عمود خارج می شویم و ازاین نقطه هلال به 43 و زیردست آستین رسم می کنیم. قوس زیربغل به تناسب مدل و مطابق سلیقه می باشد. در آستین کیمونو پنس حلقه پشت باز می ماند.

آستین کیمونو

دوخت آستین کیمونو

4-آستین کیمونوی خفاشی

الگوی اولیه را رسم کرده و از 2سانت بالاتر از نقطه 22 به مرکز سینه 26 وصل می کنیم. خط را قیچی می کنیم و اوزمان 5/1 سانت بوجود آمده از بستن پنس سرشانه بدست می آید؛ خط سرشانه را امتداد داده و از 11 بالاتنه 3سانت خارج می شویم و آستین را طوری قرار داده بطوریکه از نقطه 11 مساوی CM2 داخل 23 بالاتنه شده و 23 آستین مقابل 3سانت خارج شده از نقطه 11 قرار گیرد و خط وسط آستین روی خط امتداد سرشانه قرار گیرد از 11 بالاتنه مساوی 10/1 دور سینه از خط پهلو پایین آمده و از این نقطه خطی عمود رسم می کنیم، به خارج مساوی 5/7سانت و از این نقطه به 43 خط کمر بطور هلال وصل می شود. از نقطه 5/7 خارج شده و به سردست رسم می کنیم. فاصله خط آرنج تا 43 مساوی 25سانت می باشد.

آستین کیمونوی خفاشی

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

الگوی بالاتنه پشت با پنس حلقه باز را رولت می کنیم و خط کمر پشت را از نقطه 43 به خارج امتداد می دهیم. مساوی 25سانت تا نقطه O بمرکز 43 و شعاع (O به 43) دایره به سمت بالا زده و سپس آستین پشت را طوری قرار می دهیم که وسط آستین در امتداد خط سرشانه باشد و خط آرنج مماس بر دایره شود و 11 آستین 1 تا 2 سانت داخل بالاتنه از نقطه 19 شود. مانند جلو از نقطه 11 مساوی 10سانت (10/1 دور سینه) به پایین علامت می زنیم و 5/7سانت به بیرون بطور عمود خارج می شویم و از این نقطه به 43 خط کمر را به طور هلال وصل می کنیم و از طرف دیگر به سردست خط مچ رسم می کنیم.

رسم آستین کیمونو خفاشی در پشت

نکته:: برای گشادی بیشتر می توان از 5/7سانت خارج شده و به خط باسن وصل کرده و در قسمت پشت از 43 مساوی 25سانت بعلاوه 1-2 سانت خارج شویم.

درصورت اپل داشتن لباس 3-1 سانت از انتهای سرشانه بالا رفته و سرشانه جدید را رسم می کنیم.

5-الگوی آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

از الگوی آستین شومیزه رولت می کنیم و هلال حلقه آستین را به 6 قسمت تقسیم نموده و از این نقاط خطوطی بموازات خط وسط آستین تا خط مچ رسم می کنیم و خطوط را از پایین چیده و طوری اوزمان می دهیم که خط زیر آستین در جلو و پشت الگو در یک راستا قرار گیرد؛ و خط وسط آستین عمود بر این خط باشد، سپس از نقطه بموازات FF’ و برابر با آن رسم می کنیم. مطابق شکل الگوی آستین بعد از اوزمان در یک مستطیل قرار می گیرد و موقع دوخت حلقه آستین الگو به لباس وصل می شود و در زیر آستین دوخت می شود FK و K’F’ باز می ماند.

آستین کلوش فانتزی (دستمالی)

تذکر: خط مچ الگو در این مدل صاف رسم می شود و خطوط FK و K’F’ خط زیر آستین می باشد.

آستین کلوش فانتزی آستین کلوش فانتزی

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

بعد از رولت کردن الگوی اولیه لباس، از نقطه 22 در حلقه آستین، جلو را 2سانت بالا علامت زده و از این نقطه به برجستگی سینه نقطه 26 خطی مستقیم وصل می کنیم. این خط را برش داده و ساسون سرشانه را 5/1سانت می بندیم. در نتیجه در خط برش او زمان 5/1 سانت بوجود می آید و پنس حلقه آستین در پشت باز است، چون حلقه آستین بزرگ می شود و نیازی به بستن پنس نمی باشد.

تبدیل الگوی اولیه به لباس حلقه گشاد

از نقاط 11 و 111 مساوی 7سانت به پایین علامت می زنیم.

11 به 112=11 به 113=7CM

از 112 و 113 بسمت خارج عمود رسم می کنیم و روی این خطوط 2/1 یا 3/1 فاصله پایین آمده را مشخص می کنیم.

(O’ به 113)=(O به 112)=3/1 (112 به 11)

19 به 191=CM2

21 به 211=CM1 را بیرون رفته در حلقه پشت از 192 به 112 طوری رسم می کنیم که از نقطه 211 بگذرد.

در خط باسن 5/1سانت به بیرون علامت می زنیم و به 112 و 113 مستقیم وصل می شود.از تقاطع خط جدید با کمر 5/0-1 سانت داخل می شویم و قوس کمر را رسم می کنیم 231 به 23=2سانت و از نقطه 22 به 221=1سانت خارج می شویم و حلقه جدید جلو را از 231 به 113 طوری رسم می کنیم که از نقطه 221 نیز بگذرد.

رسم الگوی آستین حلقه گشاد

از الگوی اولیه آستین رولت می کنیم در قسمت جلو از نقطه 7 مساوی یک سانت خارج شده

7 به ج7=CM1

از 11 مساوی 2سانت روی خط وسط آستین پایین آمده مقداریکه به سرشانه اضافه شود از قد آستین نقطه 11 همان اندازه کم می شو.

نقطه Z روی حلقه آستین پشت و برابر با فاصله حلقه آستین پشت الگو از 11 تا 20 از نقطه 24 الگوی آستین قرار گرفته Z به 24 مساوی 20 به 11

و از Z یک سانت خارج می شویم،Z’ به Z=CM1

از نقاط 23 و 24 الگو آستین مساوی 2/1(11 به 112)به پایین علامت زده

23 به 231=24 به 241=2/1(11 به 112)

از نقاط 231 و 241 به خارج عمود رسم می کنیم.

فاصله نقطه R روی خط گونیا شده و تاج 7 مساوی با هلال جدید حلقه لباس از O’ تاج 22 می باشد.ج22 O’=ج7 R فاصله نقطه K روی خط گونیا شده تا Z’ مساوی با هلال حلقه پشت لباس از ج20 تا O می باشد.

112 به o=Z’ به K’

تاج آستین جدید را از 2سانت پایین آمده از نقطه 111 به Z’ با قوس به  K وصل کرده و در جلو از 2سانت پایین آمده از نقطه 11 به ج7 با هلال به R می کنیم و از K و R به سردست رسم می شود.

آستین حلقه گشاد

بلوز شومیزه (کت گشاد بدون ساسون)

1 به 2=بلندی کف حلقه=5/21

1 به 3=بالاتنه پشت=40

1 به 4=خط باسن=1/60

1 به 5=قد بلوز=67سانت

4 به 7=5 به 8=2سانت

7 به 1 وصل کرده و به 8 نیز وصل می شود 6 و9 نیز به دست می آید.

9 به 10تیره پشت=18 و 10

11=گشادی کف حلقه=5/12

12 به 13=بزرگی سینه=22سانت

13 به 14=10/1سینه+5/0=1/10سانت

13 به 11،1/2=

13 به 9=22/26سانت

از نقاط 11،12،13،14 گونیا شود تا قد کت 1 به 15

پشت یقه= 8/6سانت

15 به 16=CM2 به بالا

17 به 18=2 به پایین

18 به 19=CM2 به بیرون رفته

10 به 20=4/1(10 به 18)

20 به 21=CM2 به بیرون رفته

هلال حلقه از 19 به 21 و 11 بگذرد

12 به 22=10 به 20=5سانت

12 به 23=10 به 18 منهای CM1 مساوی 19سانت می باشد بمرکز 12 تا 23 پرگار شود.

24 روی ستون 14 و در امتداد خط 3 قرار گرفته

24 به 25=قد بالاتنه جلو=44 سانت

25 به 26 بلندی مرکز سینه شماره 2،CM26

25 به 26 پرگار شود.

23 به 27=10/1 نصف سینه منهای 2سانت=8/2 سانت و هلال حلقه جلو را از 27 طوری رسم شود که از نقطه 22 یک سانت داخل شده به 11 ختم شود.

25 گونیا شود با خط 13 و 29 محل تلاقی دو خط می باشد 29 به 30.

پشت یقه=8/6

29 به 31=پشت یقه +5/1=3/8

وسط خط مشخص شده روی خط پشت یقه + 7/0 میلی متر علامت کنید=5/7سانت

هلال یقه حلقه جلو از 30 به 31 و علامت گذاشته شده روی خط وسط بگذرد.

(27به 28)=(19-16) منهای یک است و شیب سرشانه جلو بدست می آید.

فاصله (28 به 32) مساوی با فاصله (30-25)می باشد و (32 به 26) مساوی (33 به 26) می باشد.

از خط گونیایی 11 به کمر 5/2سانت هر طرف را گود کنید روی خط باسن 34 به 35=2/1 باسن +CM1 مساوی CM52 می باشد.

7 به 35=یک سانت که هر دو طرف گونیایی 11 هر طرف نیم سانت منتقل می شود و بوسیله پیستوله از کمر داخل شده تا 5/0 سانت خارج شده روی خط باسن رسم کرده و از کمر داخل شده به 11 وصل کرده

37 به 36 روی خط وسط پیش=6 به 8 بعلاوه 5/0 سانت و از 37 را به 38 در پهلو جلو وصل می کنیم.

رسم آستین حلقه گشاد (شومیزه)

برای رسم آستین شونیزه به کل ارتفاع و محیط و قد آستین نیاز داریم.

قد آستین 59سانت از روی الگو ارتفاع و محیط را بدست آورده cm4=کل محیط cm39=کل ارتفاع،خطی عمود از بالا به پایین رسم می کنیم مطابق شکل

3/1 ارتفاع 13=339

2/1 محیط 23=462

از 1-2=3/1 ارتفاع منهای 2سانت را پایین آمده

و از 1-3=مقدار آستین را علامت می زنیم

از نقطه 2 و 3 خط عمودی به سمت راست و چپ کاغذ می کشیم صفر متر روی نقطه یک قرار می گیرد

فاصله 4-1=2/1 محیط منهای نیم سانت می باشد

1-5=2/1 محیط بعلاوه نیم سانت را علامت می زنیم

نقطه 4 و 5 روی خط عمود شده بر 2 قرار گرفته است از 3 به سمت راست و چپ 2/1 گشادی دم دست گشاد شده را خارج شده 7-3=6-3=13 سانت.

5 به 6 و 4 به 7 را وصل کرده از وسط این خطوط 5/0 سانت داخل شده و خطوط زیر دست را با هلال مختصر بهم رسم کرده.

2 نقطه (5 و1) و (1 و4) را بهم وصل کرده آنها را به 4 قسمت تقسیم کرده و به ترتیب از 5 به 1 مساوی 5/0 سانت و 5/1 سانت و 2سانت از نقاط تقسیم شده بالا رفته و هلال حلقه آستین پشت را رسم می کنیم.

از نقاط تقسیم شده 4 به 1 به ترتیب 7/0 میلیمتر تا 1سانت پایین آمده 5/0سانت و 2سانت بالا رفته نقاط را بطور هلال بهم وصل کرده حلقه جلو کامل می شود.

امید است این مقاله آموزشی از محموعه آموزشگاه خیاطی هنرمادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در انتها شما می توانید با گذاشتن نظرات خود به سوالات و ابهامات خود بابت این مطلب پاسخ دهید.