گاه می‌توان این قبیل پارچه‌ها را بنا به سلیقه‌ی دوزنده سرازیر یا سربالا برید؛ ماننده ارچه‌هایی که دارای نقوش گل، بته و … است. قبل از برش پارچه برای انتخاب جهت خواب یا ناخواب و طرح پارچه تصمیم بگیرید. روی تمام قطعات الگو فلش‌هایی در یک سمت ترسیم کنید . به این ترتیب می‌توانید پارچه را به طریق صحیح بچینید. در ادامه با آموزشگاه خیاطی هنرمادر همراه باشید تا در مورد برش پارچه بیشتر صحبت کنیم.

برش پارچه هایی با نقوش سربالا

برش پارچه هایی با نقوش سربالا 2

علاوه بر ترسیم فلش راهنما، روی کاغذ، الگو پشت پارچه را نیز توسط مل، فلشهای متعددی در یک جهت رسم کنید.

برش پارچه هایی با نقوش سربالا 3

برش پارچه هایی با نقوش سربالا 4

پارچه‌های حاشیه‌دار

نقوش و تزیینات پارچه‌های حاشیه‌دار معمولا به موازات طول پارچه است. مدل‌های فون زیاد و کلوش‌ها به علت منحنی بودن لبه‌ی لباس امکان اجرا را کم می‌کند.
قد دامن را از ابتدا مشخص کنید. اگر بخواهید قد را کوتاه کنید حاشیه کم شده و باعث تازیبایی لباس می‌شود.

پارچه‌های حاشیه‌دار 1

پارچه را یک لا روی میز برش پهن کنبد ، همه قطعات الگو را آماده سازید و قسمت‌هایی که حاشیه روی آن قرار می‌گیرد، مشخص نمایید.( مانند جلو ، پشت .و آستین)

هر کدام از این الگوها را به صورت کامل آماده کنید؛ از جلو و پشت ، دو عدد تهیه کنید. قبل از برش پارچه از تلاقی خطوط در قسمت درز اطمینان حاصل کنید.

پارچه‌های حاشیه‌دار2

پارچه‌های راه راه با خطوط ترسیمی در یک جهت

برای این نوع پارچه سعی کنید مدلی را انتخاب  کنید که ساده باشد و حتی المقدور یک درز سرتاسری در جلو و پشت داشته باشد تا لباس کیفیت بهتری پیدا کند. پس از اتصال درزها، خطوط را با هم مماس نمایید یا سعی کنید دامن برشی اریب داشته باشد.

 پارچه‌های راه راه با خطوط ترسیمی در یک جهت 1

پارچه را تا عرض «تا» کنید و خطوط را روی هم منطبق نمایید. سپس با دقت الگو را روی آن پهن کنید و برش را دقیقا انجام دهید.

 پارچه‌های راه راه با خطوط ترسیمی در یک جهت2

طرز به دست آوردن راستای پارچه، لباس‌هایی که  اریب روی پارچه قرار می‌گیرد، باید از دو گوشه پارچه به یک اندازه علامت بگذارید. ( مانند 30 سانتی‌متر در تصویر) سپس خط راستا را رسم می‌کنیم ‌.

 پارچه‌های راه راه با خطوط ترسیمی در یک جهت 3

راه راه عمودی

راه پارچه‎‌های عمودی معمولا در طول لباس قرار می‌گیرد. به هر حال ، خطوط باید دقیقا در محل درز پهلو  و وسط جلو با یکدیگر مماس باشند؛ دامن چه راسته بریده شود چه اریب.

راه راه عمودی 1

راه راه عمودی 2

راه راه عمودی 3

راه راه افقی

این نوع پارچه را نمی‌توان برای مدل‌های مختلف یا دامن‌های گشاد (فون، کلوش، ترک) استفاده کرد؛ زیرا، خطوط در درزهای پهلو در امتداد هم قرار نخواهد گرفت.

راه راه افقی 1

با توجه به نحوی قرار گرفتن خطوط می‌توان الگو را «سر و ته» روی پارچه قرار داد.

راه راه افقی 2

پارچه های با نقش چهارخانه

برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود ؛ زیرا ، مستلزم دقت و مهارت بسیار است. دو نوع پارچه چهارخانه وجود دارد:

1-چهارخانه‌های مساوی و خطوط ترسیمی دقیقا در میان آن قرار گرفته است که به آن «پیچازی منظم» می‌گویند

2-در این نوع، چهارخانه ها و خطوط مربع ها یکسان نیست و به آن «پیچازی نامنظم» می گویند.

پارچه های با نقش چهارخانهامید است که این متن آموزشی از سری مقالات آموزش خیاطی هنر مادر مورد توجه شما قرار گرفته باشد.