چون بدن دارای حجم و سه‌بعدی هست و رسم پنس‌ها برای دادن فضای کافی به قسمت‌های برجسته بدن هست و با توجه به مدل و اندام پوشنده متغیر است، انتقال پنس‌ یکی از عوامل مهم در ژورنال شناسی است و به تناسب مدل می‌توان پنس‌ها را تغییر داد و مدل‌های مختلف یقه، آستین و برش‌ها را طراحی کرد. در ادامه همراه با آموزشگاه خیاطی هنر مادر باشید تا در مورد انتقال پنس ها توضیح بیشتری دهیم.

انتقال پنس‌ در قسمت سرشانه به خط وسط جلو

از نقطه 13 خطی به نوک سینه وصل می‌کنیم، این خط را چیده و پنس سرشانه را می‌بندیم در نتیجه در خط برش او زمان ایجاد می‌شود که می‌توان آن را به صورت چین ریزو یا پیلی و یا پنس دوخت.

انتقال پنس‌ در قسمت سرشانه به خط وسط جلو

اگر پنس زیر سینه را هم ببندیم، در خط برش فضای بیشتری ایجاد می‌شود و با چین دادن آن باعث بزرگ‌تر نشان دادن سینه می‌شود و مناسب افراد لاغر و یا سینه کوچک است.

انتقال پنس‌ در قسمت سرشانه

انتقال پنس سرشانه و زیر سینه به خط وسط جلو

از وسط جلو در خط کمر به نوک سینه وصل می‌کنیم، با برش این خط و بسته شده پنس سرشانه و پنس زیر سینه در خط برش او زمان به وجود می‌آید که به‌صورت پنس روی لباس دوخته می‌شود و مناسب افرادی با سینه کوچک است. در این مدل حتما روی کمر لباس درز می‌خورد.

انتقال پنس سرشانه و زیر سینه به خط وسط جلو

توجه

خط برش را با هلال مختصر هم می‌توان رسم نمود.

انتقال پنس زیر سینه به پنس سرشانه

بعد از رسم الگو پنس زیر سینه را بسته و خط سمت راست ساسون سرشانه قیچی می‌شود. به این ترتیب به قطر پنس سرشانه اضافه می‌شود.

انتقال پنس زیر سینه به پنس سرشانه

معمولا این پنس مناسب پارچه‌های ضخیم است و طول آن 5-3 سانتی‌متر از نوک سینه کوتاه‌تر می‌شود. می‌توان فضای ایجاد شده را به‌صورت چند پیلی ریز و با چین سوزنی برای پارچه‌های نازک دوخته شود.

انتقال پنس زیر سینه به پنس سرشانه

انتقال پنس سرشانه به حلقه آستین

از 2/1 فاصله (23 به 12) به‌وسیله پیستوله و یا خط کش منحنی به 2 سانتی‌متر بالاتر از برجستگی سینه رسم کنید و با بستن پنس سرشانه و چیدن این خط او زمان به وجود می‌آید که مطابق مدل می‌توان از آن استفاده کرد.

انتقال پنس سرشانه به حلقه آستین

تذکر

اگر از 2/1 (23 به 12) مقداری پایین آمده و منحنی را تا 2 سانتی‌متر بالاتر از نوک سینه رسم کنید مناسب افرادی با سینه کوچک و قدبلند است.

انتقال پنس سرشانه به حلقه آستین

اگر از بالاتر از 2/1 (23 به 12) به 2 سانتی‌متر بالاتر از نوک سینه وصل شود مناسب افراد قدکوتاه و یا سینه بزرگ است.(نقطه‌چین در الگو)

تذکر

می‌توان هلال‌های رسم شده را به‌صورت خطی مستقیم تا نوک سینه رسم کرد که به‌صورت پنس دوخته می‌شود.

انتقال پنس سرشانه به پنس زیر سینه

ساسون سرشانه را می‌بندیم و سمت راست ساسون زیر سینه را چیده، در نتیجه به قطر ساسون زیر سینه اضافه می‌شود که مطابق مدل به‌صورت چین ریز و یا چند پیلی کوچک دوخته می‌شود و مناسب افرادی با سینه کوچک است.

انتقال پنس سرشانه به پنس بر سینه

انتقال پنس حلقه آستین به سرشانه (در پشت الگو)

روی سرشانه به 2/1 حلقه را تا زاویه قیچی می‌کنیم K در ابتدای خط گونیا شده از نقطه ساسون حلقه آستین را بسته، درنتیجه در خط برش داده شده پنس سرشانه به وجود می‌آید و در موقع دوخت به بلندی 9-7 سانتی‌متر دوخته می‌شود.

انتقال پنس حلقه آستین به سرشانه (در پشت الگو)

گودی کمر پشت با یک پنس

اگر بخواهیم در پشت لباس یک پنس و گودی کمر را نیز داشته باشیم، خط گونیا شده را از سرشانه برش می‌دهیم تا نزدیک زاویه‌ی 2/1 حلقه فاصله 211 به 21 را چرت می‌دهیم. پنس حلقه را بسته و پنس کوچک پشت را نیز می‌بندیم. در نتیجه در فاصله 211-21 مقدار کمی او زمان به وجود می‌آید که این مقدار را از نقطه 11 خط پهلو بالا آمده، به 21 به‌طور هلال وصل می‌کنیم و پنس کمر به 2/1 کمر جدید منتقل می‌شود.

گودی کمر پشت با یک پنس

انتقال پنس حلقه آستین در پشت به حلقه گردن

از 2/1 گردن پشت به زاویه گونیا شده از سرشانه رسم می‌کنیم، این خط را برش می‌دهیم، پنس حلقه را بسته، در نتیجه در خط برش داده شده او زمانی به وجود می‌آید که به‌صورت پنس و یا چین مطابق مدل استفاده می‌شود.

انتقال پنس حلقه آستین در پشت به حلقه گردن

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

اگر گونیا را مماس به خط سمت چپ پنس سرشانه باشد، به طوری که زاویه گونیا روی نقطه‌ی 0 قرار گیرد و ضلع دیگر گونیا آن را رسم کرده که به موازات خط سینه است، با بستن پنس سرشانه و چیدن خط رسم شده پنس زیر بغل ایجاد می‌شود که مناسب افرادی با سینه کوچک است.

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

این بار ضلع گونیا مماس به خط سمت راست پنس سرشانه است، به‌طوری‌که زاویه‌ی گونیا روی نقطه قرار گیرد و ضلع دیگر گونیا را تا پهلو رسم کرده با بستن سرشانه و چیدن این خط جدید پنس زیر بغل ایجاد می‌شود، که مناسب افرادی با سینه بزرگ است. این پنس حالت اریب دارد.

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

اگر از خط کمر 4 سانتی‌متر روی خط پهلو به‌طرف بالا رفته و علامت می‌زنیم تا نقطه‌ی و از این نقطه به نوک سینه وصل می‌کنیم با بستن پنس سرشانه و چیدن خط رسم شده پنس بغل ایجاد می‌شود. این مدل مناسب افرادی با سینه‌های خیلی بزرگ است زیر پنس به وجود می‌آید و نزدیک به خط عمودی است.

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

تذکر

رسم و انتقال پنس‌ها در الگوی بالاتنه جلو به نوک سفید ختم می‌شود و در موقع دوختن آن 2 تا 3 سانتی‌متر از بلندی آن کم می‌شود.

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

این بار یک ضلع گونیا مماس به 2/1 قطر پنس سرشانه تا نوک سینه قرار داده و ضلع دیگر گونیا را از نوک سینه تا خط پهلو رسم می‌کنیم و با چیدن این خط و بستن پنس سرشانه ساسون زیر بغل ایجاد می‌شود و مناسب افرادی با سینه متوسط و نرمال است.

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه به خط پهلو

انتقال پنس سرشانه به هلال گردن جلو

خطی از 2/1 گردن به نوک سینه رسم می‌کنیم. این خط را چیده و پنس سرشانه را بسته، در نتیجه در خط برش داده شده او زمانی به وجود می‌آید که مطابق مدل از آن به صورت چین و یا پنس استفاده می‌کنیم. برای چین بیشتر هلال یقه می‌توان پنس زیر سینه را هم بست تا او زمان بوجود آمده بیشتر شود.

انتقال پنس سرشانه به هلال گردن جلو