قبل از اینکه به سراغ آموزش “دوخت دامن ترک” از سلسله آموزش های خیاطی آماده شده برای شما در وبسایت آموزشگاه خیاطی هنرمادر برویم بهتر است با این نوع از دامن بیشتر آشنا شوید.

دامن ترک نوعی از انواع دامن فون است. در این مدل از انواع مختلف دامن ها، با استفاده از برش های عمودی ایجاد شده در الگو، قد شخص بلند تر و فرم بدن لاغرتر نشان داده می شود. به همین خاطر دوخت این دامن برای خانم های با قد کوتاه تر و همینطور خانم های با اندام چاق تر بنظر مناسب می آید.

دامن ترک نیز با توجه به تغییراتی که می توان در آن ایجاد کرد و تعداد ترک های استفاده شده، به چند مدل تقسیم می شود. دامن های 4 ، 6 ، 8 و … ترک، ترک پیلی دار، ترک نیلوفری و اصطلاحا ترک گودت دار که در این قسمت از آموزش خیاطی، رسم الگو و برش چند مدل پر کاربرد آن را آموزش خواهیم داد.

دقت داشته باشید به دلیل این که مقالات به صورت سلسله وار تهیه شده اند، بهتر است پیش از این مقاله ی “رسم الگو و برش انواع دامن فون” را مطالعه فرمایید.

حالا به سراغ آموزش خیاطی و رسم الگوی این مدل دامن با متد مولر برویم :

 

دامن 4 ترک

از دامن فون تنگ و یا آزاد رولت کنید.

از 2/1 خط باسن جدید به 2/1 لبه گشاد شده دامن مستقیم وصل کنید؛ این خط راسته الگو می باشد که به موازات  ترکی پارچه قرار می گیرد. مطابق شکل پشت و جلو مانند هم می باشد در نتیجه وسط جلو و پشت درز  می خورد.

آموزش دوخت دامن 4 ترکآموزش خیاطی دامن

 

دامن 6 ترک

برای تبدیل دامن فون تنگ به دامن 6 ترک از وسط اوزمان ایجاد شده در الگوی دامن فون تنگ، لبه دامن به انتهای پنس وصل کرده این خط را چیده وسط جلو و پشت روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد و قسمت پهلوها با توجه به راسته الگو روی پارچه قرار میگیرد.

 

 

دامن 8 ترک

بعد از رسم الگوی اولیه دامن و تبدیل آن به الگوی فون آزاد از 2/1 خط کمر جدید به 2/1 خط باسن گشاده شده تا به 2/1 لبه دامن گشاد شده وصل کنید مطابق شکل 14 الگوی پشت و جلو مانند هم می باشد.

 

 

برش دامن 8 ترک

خطوط رسم شده شده را قیچی کنید الگوی جلو و پشت روی هم 4 قسمت می شود و هر قسمت با توجه به راسته الگو روی پارچه قرار می گیرد.

توجه:پنس کوچک پشت دامن را از وسط جلو  و پشت الگوی دامن رد کنید و قطر پنس جلو و پشت روی خطوط 2/1 در دامن فون تنگ یکسان باشد.

توجه: راسته بر قسمت الگو ار 2/1 خط باسن هر قسمت الگو به لبه دامن وصل می شود.

 

 

دامن 10 ترک

برای رسیدن به الگوی دامن 10 ترک، باید به آموزش قبلی یعنی آموزش دوخت دامن های فون برگرده و قسمت برش دامن فون آزاد را دنبال کنید. برای تبدیل دامن فون آزاد به دامن 10 ترک از 2/1 مقدار او زمان در لبه دامن به انتهای پنس های جدید رسم کرده این خطوط را چیده شکل 6، الگوی جلو و پشت هر کدام به 3 قسمت  تقسیم می شود که وسط جلو و پشت روی دولای بسته و قسمت های دیگر با توجه به راسته الگو روی پارچه قرار می گیرند.

 

 

دامن ترک با گوده (لول)

بعد از رسم الگو اولیه خطوط 3/1 را رسم کنید:

(7به 2)3/1 = R به 2

و (7به4) 3/1 = K

به 4 از نقاط R و K به لبه دامن عمود رسم کنید و به بالا تا کمر ادامه دهید. قطر پنس ها به دو طرف این خطوط در خط کمر منتقل می شود که بصورت پنس و به بلندی 17 سانت رسم می شوند. انتهای پنس ها 3 سانت بالتر از خط باسن می باشد.

در لبه دامن از نقاط A و B به تناسب مدل 45-30 سانت به بالا تا نقاط A’ و B’ علامت بزنید و از طرفین A و B مساوی 5-2 سانت داخل شوید تا نقاط R’ و R و F’ و F مشخص شود. سانت = 45-30 = B’B = A’A و A’R = AR = BF = B’F = 5-2 سانت از R’ و R به A’ مستقیم وصل کنید. همچنین نقاط F و F’ مستقیم به B وصل شود.

 

 

برش دامن ترک با گوده

قطر پنس ها را خارج کنید خطوط 3/1 و خطوطA’RوR’AوF’B وB’Fرا چیده الگو به 4 قسمت تقسیم می شودشکل برای لول یا کله قندی تز 2/1 یا 4/1 ویا8/1 دایره می توان استفاده کرد و شعاع دایره مساوی با فاصله F’Bمی باشد فاصله O’OبهF’BوO’SبهB’Fدوخته می شود.می توان کله قندی ها را از پارچه دیگری برش داد برای زیبایی از الگوی دامن تنگ خمره ایی رولت کنید.

 

 

دامن ترک شانلی-بادبزنی

از الگوی اولیه دامن تنگ رولت می شود و پنس ها به دو طرف 3/1 منتقل می شود. به قطر 3 سانتی متر و بلندی 17 سانت و 1 سانتی متر باقی مانده قطر پنس را از پهلوها رد کنید. قطر پنس ها و خطوط چیده شده و الگو به چهار قسمت تقسیم می شود.

از خط باسن به تناسب مدل از 15 سانت حداقل و فاصله کمر تا بالای زانو حداکثر از خط کمر الگو به پائین علامت بزنید و خطی به موازات باسن رسم کنید. مطابق شکل، در قسمت وسط جلو و پشت از 2/1 خط عرضی جدید به لبه دامن عمود رسم کنید. این خط از لبه دامن چیده می شود و خط عرضی از نقاط F و K مساوی نیم سانت تا 1 سانتی متر روی هم قرار دهید و در لبه دامن اوزمان 5-4 سانت ایجاد کنید. از لبه دامن 12-10 سانت خارج شوید و به نقاط F و K وصل کنید.

حالا زاویه ایجاد شده در نقاط F و K را به صورت هلال ترسیم نمایید. در قسمت پهلوها در جلو و پشت (شماره 3و4 الگو) ، خط جدید عرضی را سه قسمت کنید و از نقاط بدست آمده به لبه دامن عمود رسم کنید. سپس خطوط را از لبه دامن قیچی کنید تا خطوط عرضی جدید نقاط N و N’ در پشت  MM’ در جلو و اوزمان 5-4 سانتی متری بین خطوط  ایجاد کنید.

در نهایت از دو طرف لبه دامن 12-10 سانت خارج شوید به نقاط S و S’ و FK وصل کنید. زاویه ایجاد شده را به صورت هلال رسم کنید.

 

 

تذکر:برای زیبائی دامن می توان از الگوی دامن خمره ای رولت کنید تا بالای دامن کمی جذب بدن شود و گشادی پائین دامن شکیل تر نشان داده شود.

 

دامن ترک با بالا تنه سرخود

بعد از رسم الگوی اولیه خطوط 3/1 باسن در جلو و پشت را رسم کنید.(7به2) 3/1=Rبه 2

و(7به 4)3/1=K به از نقاط RوKبه لبه دامن عود رسم کنید و تا بالا به خط کمر ادامه دهید.پنس ها را به دو طرف خطوط منتقل کنید از خط کمر 6-5 سانت بالا رفته و خط جدید کمر را به موازات کمر رسم شود و به طریق زیر عمل کنید.

 

 

برش دامن ترک با بالاتنه سرخود

خطوط را چیده الگو به 4 قسمت تقسیم می شود و مطابق شکل 24 به طرفین خط جدید کمر5/0 سانت اضافه می شود به خط کمر اولیه وصل می شود که زاویه ایجاد شده را با هلال مختصر رسم کنید و وسط جلو و پشت روی دولای بسته پارچه قرار می گیرد و از لبه دامن در هر قسمت 6-3 سانت خارج شوید و به باسن بزرگ وصل کنید این خط با انتهای لبه دامن گونیا می شود تا گوشه های ترک آویزان نشود.