دوخت یقه موضوعی گسترده است که در قالب یک مقاله نمی گنجد. این موضوع از جزئیات گسترده ای برخوردار است و همین موضوع باعث شده تا آموزش دوخت انواع یقه را در قالب چند مقاله منتشر کنیم. در ادامه بخش اول این آموزش خیاطی با ما همراه باشید.

1-آموزش دوخت یقه گرد با الگو

در ابتدا و قبل از آموزش اولین نوع از یقه در نظر داشته باشید که دوخت انواع مختلف یقه به دقت و ظریفکاری های زیادی نیازمند است به همین منظور اگر ریزه کاری های اولیه خیاطی را هنوز به صورت حرفه ای یاد نگرفته اید، پیشنهاد می کنم علاوه بر خواندن سری مقالات آموزشی هنرمادر حتما در دوره آموزش نارک دوزی زنانه نیز شرکت کنید تا با اصول اولیه خیاطی در خصوص دوخت یقه ها آشنایی کافی پیدا کنید.

الگوی انواع یقه گرد

بعد از رسم الگو از نقطه 29 داخل شیب سرشانه به تناسب مدل می شویم. نقطه ج29 و از نقطه 30 برابر با CM4-6 پایین آمده نقاط جدید را بطور هلال رسم می کنیم و از سرشانه پشت از نقطه 16 با اندازه (ج29-29) داخل شیب سرشانه می شویم. ج16 و از نقطه 7 روی خط وسط پشت CM1-2 پایین آمده و 2 نقطه جدید را بطور هلال وصل می کنیم. سپس حلقه جدید پشت و جلو بدست می آید.

آموزش دوخت انواع یقه، یقه گرد الگوی دوخت یقه گرد

2-آموزش دوخت یقه هفت

از نقطه 29 روی شیب سرشانه 3-1 سانت داخل شده و از نقطه 30 به پایین CM10-15 علامت می زنیم. 2 نقطه جدید را مستقیم بهم وصل می کنیم و از 2/1 این خط 5/0 تا CM2 داخل شده و یقه هفت را با هلال مختصر رسم می کنیم تا زیبایی یقه بهتر شود و قبل از رسم یقه حتما پنس کوچک CM5/0 در گودی یقه را می بندیم.

آموزش دوخت یقه هفت الگوی دوخت یقه هفت

بدون شک یقه 7 یکی از پرطرفدارترین مدل های یقه است اما بعد از آن یقه انگلیسی هم طرفداران زیادی دارد. اگر دوست دارید انواع مختلف یقه انگلیسی و حتی یقه آمریکایی را نیز یادبگیرید پیشنهاد می کنم حتما در ادامه سیر مقالات آموزش یقه های کاربردی مقاله آموزش رسم الگوی یقه انگلیسی ساده را مطالعه کنید.

آموزش دوخت یقه هفت

3-آموزس دوخت یقه چهارگوش (خشتی)

از نقطه 29 با توجه مدل داخل شیب سرشانه می شویم. نقطه ج29 و از این نقطه CM10-15 بموازات وسط جلو پایین می آییم تا نقطه K و از K به وسط جلو عمود شود. در یقه های باز چهارگوش از K 2 سانت داخل می شویم و به ج29 وصل می کنیم. با توجه به اینکه قبلا پنس سرشانه 2برابر شده و موقع رسم یقه با پنس CM5/0 یقه بسته می شود.

الگوی دوخت یقه چهارگوش (خشتی) آموزش دوخت یقه چهارگوش

4-آموزس دوخت یقه دلبری (فانتزی)

از ترکیب یقه چهارگوش و یقه هفت بدست می آید در ابتدا یقه چهارگوش را رسم می کنیم و مدلهای مختلف را طراحی می کنیم.

آموزش دوخت انواع یقه دلبری (فانتزی) آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

5-آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

از انتهای سرشانه جلو و پشت CM2-4 داخل شده و ابتدای یقه جلو و پشت را با هلال مختصر وصل می کنیم. افرادیکه گردن کوتاه و چاق دارند از نقطه 30 روی خط وسط جلو CM1-2 پایین می آییم و به 2 یا CM4 داخل شده از سرشانه بطور هلال وصل می کنیم.

آموزش دوخت یقه قایقی (کشتی)

6-آموزش دوخت یقه شکاری

دو خط عمود برهم رسم می کنیم که همدیگر را در نقطه 1 قطع می کنند. از CM2-1=CM8-6 بطرف بالا علامت می زنیم 3-2 برابر 2/1 دور گردن یا مجموع حلقه گردن جلو و پشت منهای نیم سانت را اندازه می زنیم 2 و 3 را بهم وصل می کنیم از 2/1 این خط 5/1 سانت بطرف بالا علامت می زنیم. (2-4) 1/2 (3-2) و 5-4 مساوی CM5/1 از 2 به 3 طوری رسم می کنیم که از نقطه 5 بگذرد و سپس از 6-2 عرض یقه را به بالا اندازه می زنیم.

آموزش دوخت یقه شکاری

(2-6)=8 تا 6 سانت از نقطه 3 تا 7 مساوی CM5-6 علامت می زنیم و 8-7 عمود بطرف بالا برابر با 4 سانت علامت می زنیم. از 8 به 3 مستقیم وصل می کنیم و از 6 با هلال به نقطه 8 وصل میکنیم. 6-2 خط وسط پشت یقه می باشد.

نمونه دوخته شده یقه شکاری

1 به 2=12-10 سانت

2 به 3=مجموع حلقه جلو و پشت %1 سانت

2 به 4=2/1(2 به 3)

4 به 5=5/2-3 سانت

2 به 6=7-6 سانت عرض یقه

3 به 7=8-7 سانت

8 به 7=4-3 سانت

7-آموزش دوخت یقه خرگوشی

دوخت یقه خرگوشی مانند شکاری می باشد، با این تفاوت که از نقطه 3 تا 7 مساوی 12-10 سانت خارج می شویم و از 8 تا 7، 6 سانت عمود بطرف بالا می رویم و به 8 به 3 و 6 وصل می کنیم می توان نوک یقه را در نقطه 8 کمی هلال کرد.

آموزش دوخت یقه خرگوشی

توجه: فاصله 3-2 در یقه شکاری و خرگوشی 2/1 دور گردن و یا مجموع حلقه گردن پشت وجلو الگو منهای جادگمه می باشد.

تصویری از نمونه دوخته شده یقه خرگوشی

8-آموزش دوخت یقه 3 سانتی

فاصله 2-1 مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت می باشد. 3-1 مساوی هلال یقه پشت الگو می باشد. 4-2 مساوی 2 سانت بطور عمود بالا می رویم. 5-4 مساوی 3 سانت دیگر علامت می زنیم. 6-1 مساوی 3 سانت عرض یقه را بطرف بالا عمود می رویم.از نقطه 6 بطور هلال به 5 وصل می کنیم و روی این خط تا نقطه 7 یک سانت داخل می شویم به 4 وصل می کنیم و از 4 به 3 بطور هلال وصل می کنیم.

آموزش دوخت یقه سه سانتی

1 به 2=مجموع هلال یقه جلو وپشت %5/0

1 به 3=هلال یقه پشت الگو

2 به 4=5/2-2 سانت

4 به 5=5/3-3 سانت

5 به 6=2-5/1 سانت

1 به 7=4-5/3 سانت

به تناسب مدل می توان از نقطه 6 مساوی 5/0 سانت داخل شده و با هلال رسم کرد. دو خط (4 به 1) و (7 به 6) با هلال مختصر رسم می شود.

آموزش دوخت یقه سه سانتی

9-آموزس دوخت یقه مردانه با پایه جدا

مستطیلی به طول مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو منهای نیم سانت و عرض 5/10-10 سانت رسم می کنیم. از 4 تا 10 مساوی با 2-5/1 سانت مقدار جادگمه را در امتداد 3 به 4 خارج می شویم و از 11 بطور مستقیم به 7 وصل می کنیم اگر بخواهیم نوک یقه بلندتر باشد خط 11-7 را به طرف خارج امتداد می دهیم از 5/0 تا 5/1 سانت و از این نقطه با هلال کم تا نزدیک 9 وصل می کنیم.

الگوی دوخت یقه مردانه با پایه جدا

1 به 2=مجموع هلال یقه جلو وپشت الگو

1 به 3=هلال یقه پشت الگو

2 به 4=2 سانت

4 به 6=1 به 5=CM5/2=عرض پایه یقه

6 به 7=1 سانت

5 به 8=4 سانت

9 به 8=CM4-5 =عرض یقه

9 به 1=2 به 11

4 به 10=CM5/2-2=مقدار جادگمه

توجه

می توان از نقطه 11 مساوی نیم سانت داخل شد و نوک یقه را بصورت هلال وصل کرد و یا از نقطه 11 مساوی 5/1 سانت خارج شد و نوک یقه را بصورت تیز رسم کرد.

10-آموزش دوخت یقه ب.ب – گرد

2/1 دور گردن=2 به 1 یا مجموع هلال یقه جلو و پشت الگو

2 به 3=5/2 سانت

1 به 4=3/1(2 به 1)

1 به 5=5/1-1 سانت

3 به 6=2 سانت پایه یقه

6 به 7=5 به 8=5-4 سانت عرض یقه

5 به 9=2/1(8 به 5)

9 به 10=1 سانت

الگوی دوخت یقه ب.ب - گرد

دوخت یقه ب ب روی لباس

11-آموزش دوخت یقه مردانه یک تکه (یکسره)

مستطیلی بطول 2/1 دور گردن بعلاوه 2 سانت و عرض 10-9 سانت رسم می کنیم.

رسم الگوی یقه مردانه یک تکه (یکسره)

1 به 2=2/1 دور گردن =2 سانت مقدار جادگمه

2 به 3=1 به 4=10-9 سانت

1 به 5=4/1(2 به 1)

1 به 7=2 به 6=5/1-1 سانت

6 به 8=3-5/2 سانت

از نقطه 8 خطی بموازات (2 به 1) رسم می کنیم از 7 با هلال به نقطه 10 رسم می کنیم.

4 به 11=5/1 سانت

9 به 12=5/2 سانت

دونقطه 11 و 12 را مستقیم بهم وصل می کنیم و آنرا امتداد داده تا هلال 10 به 7 را قطع کند.

در انتها پیشنهاد می کنم برای آموزش سایر مدل های جذاب یقه حتما سری بعدی مقالات آموزش رسم الگوی یقه کاپ دار جدا و یقه چپ و راستی را نیز مطالعه بفرمایید و در صورت نیاز سوالات خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.