متد مولر یکی از بهترین و به روزترین روش های رسم الگو و خیاطی در دنیا محسوب میشود که توسط هنرمند آلمانی آقای مولر تدوین شده است.

خیاطی به روش مولر موجب میشود که لباس شما دقیقا متناسب با اندام و وضعیت جسمانی طراحی شده و کلیه ایردات اندامی شما برطرف گردد.