ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
کوثر محمودوند

از هنرجویان نازک دوزی

از هنرجویان نازک دوزی خانم مرادی بودم، نوع بیان و تدریس در کار، اخلاق عالی در جذب هنرجو برای دوره های دیگر بسیار موثر بوده.
با تشکر از ایشون و کادر همراه

مشاوره و ثبت نام22206719