ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
نیلی امیری

هنرجوی دوره نازک دوز زنانه

با تشکر و قدردانی از استاد عزیزم خانم مرادی عزیز.
بسیار زیاد از اینکه این دوره را در اینجا گذراندم خوشحالم، چه از اینکه استفاده فراوان از این دوره نمودم نیز از اینکه با استادم آشنا شدم و از ایشان درس اخلاق آموختم.
امید دارم دوره های دیگر را نیز در اینجا بگذرانم.

مشاوره و ثبت نام22206719