ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
نسترن صدیق

دوره ژورنال شناسی و لباس شب

من شاید خیلی خوش شانس بودم که با خانم مرادی آشنا شدم که تاثیرات مثبتی در طرز نگاه من به این هنر و حتی زندگی گذاشت.
حتما برخورد داشتید یا شنیدید که اکثر مربیا، مخصوصا مربیای اینجور هنرا بخیلن، یعنی تمام اطلاعاتشونو در اختیارت نمیذارن. اما معلما اینجوری نیستن! شاید هم به این خاطره که ایشون به رسم و عادت دوران جوانی و 30 سال معلم بودن امروز به این حد از بلوغ فکری رسیدن و دانسته هاشونو از هنرجواشون دریغ نمی کنن.

مشاوره و ثبت نام22206719