ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
مینا یوسفی

دوره نازک دوزی زنانه

از هنرجویان نازک دوزی بودم، از کلاس فوق العاده راضی بودم، خانم مرادی علاوه بر مدرس مربی اخلاق هم هستند و از تجربیات ایشون درباره زندگی استفاده های زیادی بردم.

مشاوره و ثبت نام22206719