ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
مریم اعلائی

کلاس بسیار کاربردی و آموزشها بسیار اصولی و دقیق

در کلاس نازک دوزی شرکت کردم. کلاس بسیار کاربردی و آموزشها بسیار اصولی و دقیق بود. ممنون از خانم مرادی برای آموزش بسیار عالی که داشتند.

مشاوره و ثبت نام22206719