ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
فاطمه داوری

دوره نازک دوزی زنانه

من کلا با خیاطی بیگانه بودم و برای پر کردن وقت به این آموزشگاه خیاطی مراجعه کردم. از وقتی دوره های نازک دوزی خانم مرادی رو اومدم علاقه زیادی به خیاطی پیدا کردم و قصد دارم توی قدم بعدی دوره لباس شب رو هم شرکت کنم.

فکر میکنم دلیل علاقه زیادم به خیاطی تعریف دوستانم از لباس هایی که دوختم باشه، هم خیلی از لباس ها رو خودم برای خودم میدوزم و هم در خرید لباس و شناسایی پارچه یا دوخت خوب دید مناسبی  پیدا کردم.

مشاوره و ثبت نام22206719