ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
فائزه رضازاده

دوره نازک دوز زنانه - شهریور 94

همیشه از دوران کودکی هنگامی که لباس به تن میکردم یکی از سوالاتم این بود که از پارچه چگونه و با چه روشی همچمچین پیراهنی درست شده است و چگونه همه چیز آن به دلخواه من میشود (یقه،برش، آستین و …) .
اکنون فکر میکنم به کنجکاوی کودکی ام با آمدن به این کلاس پاسخ داده ام و همچنان با هر الگو و دوخت به شگفت می آیم.

مشاوره و ثبت نام22206719