ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
شهره شهریاری

امیدوارم یک روز در آینده نزدیک دست پُر بیام پیشتون

مریم جون استاد مهربون ممنون بخاطر آموزش های خوبتون. ممنون که با وجود تمام خستگی های روزانه در آخرین ساعات روز همه ی شلوغی های ما و همه نابلدی های ما رو تحمل کردین. مغزم یاری نمی کنه که در وصف شما و خوبی هاتون جمله بندی قشنگی بکنم. فقط می تونم بگم امیدوارم یک روز در آینده نزدیک دست پُر بیام پیشتون.

مشاوره و ثبت نام22206719