ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
سحر فاطمی

به خاطر تمام دلسوزی های خانم مرادی ممنونم

همیشه بابت اینکه اینجا رو انتخاب کردم از خودم تشکر می کنم. به خاطر تمام دلسوزی های خانم مرادی ممنونم و اسم مادر برازنده این مجموعه است. از اینکه با دل وجون این هنر سخت رو برامون آسون کردید ممنونم.

هرچقدرهم تشکر کنم باز هم نمی تونم زحماتتون رو قدردانی کنم.

مشاوره و ثبت نام22206719