ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
حکیمه حافظی

بابت زحمات و آموزش عالی شان بی نهایت سپاسگزارم

از خانم مرادی عزیز بابت زحمات و آموزش عالی شان بی نهایت سپاسگزارم، در این کلاس نکات مهم کاربردی زیادی را آموختیم. امیدوارم در پناه حق تندرست و شاد باشید.

مشاوره و ثبت نام22206719