ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
حسنی توراج زن

هنرجوی دوره نازک دوز زنانه - کارمند

استاد عزیز خانم مرادی بابت کلاس های خوب و پرمطلب تشکر میکنم. دوره چند ماهه کلاس هایی که داشتیم علاوه بر کلاس خیاطی کلاس زندگی هم بود. ما در این کلاس علاوه بر یاد گرفتن الگو، محبت و صمیمیت را یاد گرفتیم. باز هم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنون.

مشاوره و ثبت نام22206719