ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
احتشام

از اینکه با این آموزشگاه آشنا شدم و دوره کودک و نوجوان را به پایان رساندم بسیار بسیار خوشحال و راضی هستنم. از مربی عزیزم خانم نابغی کمال تشکر و قدردانی را دارم. ایشان بسیار با حوصله تمامی نکات را آموزش دادند. از سرکار خانم مرادی و شادلو هم سپاسگزارم.

3/12/98

مشاوره و ثبت نام22206719