نحوه‌ی اتوکشی، کاملا در دوخت لباس مؤثر است. اتو کردن خوب و دقت در آن، لباس را خوش دوخت نشان می‌دهد. در غیر این صورت، لباس کم ارزش و بدفرم به نظر می‌آید.

اتو و میز اتو را نزدیک چرخ خیاطی قرار دهید تا پس از چرخ کردن هر درز، بتوانید بلافاصله آن را اتو کنید. چنانچه هر تکه را بلافاصله پس از چرخ کردن و قبل از اتصال به تکه‌ی دیگر اتو نکنید، هرگز لباس مورد نظرتان جلوه‌ای نخواهد داشت.

قبل از برش لباس، پارچه و الگو را به خوبی اتو کنید . برای اتوی الگوهای کاغذی حرارت باید کم باشد. برای این کار هرگز از بخار با اتوی بخار استفاده نکنید. برای اتو کردن روی لباس حتما از پارچه‌ی رو اتویی استفاده نمایید.

حرارت لازم برای اتو کردن                                                 

هنگام اتو زدن باید به دقت حرارت مورد نیاز هر نوع پارچه را رعایت کنید. لازم است بعد از گرم شدن اتو، با سر انگشت یک قطره آب به کف آن بچکانید. اگر آب بدون بخار شدن بر سطح پخش گردد، دمای اتو پایین تر از 150 درجه است و باید کمی صبر کنید تا گرمتر شود، ولی اگر آب بلافاصله تبخیر گردد، نشانه‌ی آن است که حرارت اتو به حدود 180 تا 200 درجه رسیده است و بالاخره، اگر قطره‌ی آب به صورت گلوله‌های کوچک درآید و سپس بخار شود، مشخص می‌گردد که اتو حدود 250  درجه حرارت دارد.

حرارت لازم در اتو کردن لباس

لباس بد اتو

برخی از انواع پارچه‌ها به قول معروف بد اتو هستند و به راحتی اتو نمی‌شوند، ولی اگر یک ورقه‌ی فویل آلومینیومی زیر پتو یا پارچه زیر اتویی قرار گیرد، حتی برای بد اتوترین پارچه‌ها، عمل اتو کردن با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.

 لباس بد اتو

رطوبت لازم در اتو کردن لباس

انواع پارچه‌ها، در صورتی که میزان معینی رطوبت داشته باشند، راحت‌تر اتو می‌شوند.

باید توجه داشته باشید که آب پاشیدن بر روی پارچه هنگام اتوکاری، چند اشکال به وجود می‌آورد؛ از جمله، قسمت مرطوب بهتر اتو می‌شود و حتی مقداری کش می‌آید یا ممکن است نقاط خیس به صورت براق درآید و پارچه اتو شده لکه‌دار شود. همیشه به موازات راسته‌ی پارچه ، اتو را روی پارچه بکشید، در غیر اینصورت پارچه کش خواهد آمد. هرگز پارچه را در جهت اریب و بی‌راه اتو نزنید؛ زیرا لباس ترکیب خود را از دست می‌دهد. برای وصل کردن لایی چسب نیز همین روش را مطابق شکل انجام دهید.

رطوبت لازم در اتو کردن لباس

امید است این مطلب مهم و کوتاه آموزش خیاطی هنرمادر برای شما مفید و ارزشمند واقع شده باشد.