پهن کرن الگو بر روی پارچه نیاز به دقت و توجه فراوان دارد و دوخت صحیح و آسان زمانی میسر می شود که برش دقیقا انجام شود.
تکه های پارچه را اتو بزنید تا چروک و ناصافی آن برطرف شود. کناره ترکی پارچه باعث جمع شدن پارچه می گردد.کناره ترکی را بچینید.
کافی بودن مقدار و طول پارچه بستگی به عرض پارچه دارد. قبل خرید پارچه تکه های الگوی لباس را روی زمین با محاسبه عرض 115cm و 150cm جداگانه قرار دهید و بدین طریق طول پارچه را مشخص کنید (تصویر 1-1 الف و ب)

عرض پارچه 150cmعرض پارچه 115cm
تکه های الگو اعم از قسمت های اساسی مانند الگوی جلو، پشت، آستین و الگوهای کوچکتر نظیر سجاف، مچ، جیب و …را شماره گذاری کنید.(تصویر 2-1)

تصویر 2-1
در صورتی که الگوهای یک قسمت از لباس به صورت قرینه نبوده و ((پشت و رو))ی پارچه یکسان نباشد (مانند دامن لنگی که جلوی آن، قسمت چپ و راستش، یکسان نیست)، باید دقت کنید که پس از برش تمام قطعات پارچه و دوخت آن به یکدیگر، لباس ((پشت و رو)) نشود. برای جلوگیری از اشتباه، باید روی تکه های متعلق به یک قسمت که قرینه نیست، سمت راست و چپ الگو را با علامتگذاری روبروی هم قرار دهید.(تصویر 3-1)

تصویر 3-1
اگر پاچه ایی دارای خواب و ناخواب یا نقوش سربالا نباشد می تواند الگو را ((سر وته)) قرار دهید. (تصویر4-1)

تصویر 4-1
به طور کلی، همیشه تکه های الگو را روی سمت پشت پارچه قرار دهید و ببرید؛ مگر لازم باشد. برش الگو باید روی یک لای پارچه انجام گیرد که در آن صورت بهتر است از ابتدا الگو را روی یک لای پارچه پهن و میزان کنید. (تصویر 5-1)

تصویر5-1
در بیشتر موارد پارچه را دولا یا تا کنید و سپس برش را انجام دهید. در بعضی از موارد با جا به جایی الگو روی پارچه سعی نمائید از پارچه ی باقیمانده حداکثر استفاده را بکنید. (تصویر 6-1)

تصویر 6-1