جادکمه ها دو نوعند : جادکمه های طولی یا عمودی و جادکمه های افقی

جادکمه های طولی را برای بلوزها و شمیزیه ها و جادکمه های افقی را برای بقیه لباس ها ( کت، مانتوو پالتو) استفاده می کنند.

محل دوخت جادکمه ها

جادکمه های طولی: روی خط وسط جلو دوخته می شود.

جادکمه های افقی: نیم سانت قبل از خط وسط جلو به سمت لبه لباس شروع می شود. یعنی اگر روی هم گرد لباس 5/2 سانت باشد شروع جادکمه 2 سانت از لبه لباس می باشد.

اندازه جادکمه:

جادکمه به اندازه قطر دکمه به اضافه یک میلیمتر تا یک سانتی متر می باشد. برای دکمه های ریز و تخت یک میلیمتر و برای دکمه های بزرگ و برجسته و پایه دار (دکمه پالتو) یک سانت در نظر گرفته می شود.

تعیین قطر دکمه:

کاغذی به عرض نیم سانت و به طول چند سانت ببرید و دور دکمه نگه دارید سپس دکمه را  خارج کرده از دولای کاغذ تا دست خود را اندازه بگیرید قطر دکمه بدست می آید در دکمه های پایه دار نوار را از روی پایه عبور دهید.

طرز دوخت جادکمه :

–          دوخت جادکمه با دست به صورت دندان موشی

–          دوخت جا دکمه با چرخ خیاطی

–          دوخت جادکمه پارچه ای به صورت شکاف

–          دوخت جادکمه میلتابدار