ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

ساسون

26
  • جولای

  • 2014

دوخت ساسون

ساسون ها در لباس نقش بسزایی را ایفا می کنند. اهمیت آن به این علت است که به وجود آورنده حجم، برش ها و خطوط روی لباس هستند. در این جا چند نکته را که به افزایش کیفیت دوخت ساسون کمک خواهد کرد، ذکر می نماییم . هنگام دوخت ساسون از ...

مشاوره و ثبت نام22206719