ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
نرمین سارالانی

معلم بودن مقام والایی که شما لایق این مقام هستید

امروز که آخرین روز دوره ی نازک دوزیست من از شما معلم عزیز خلق کردن آموختمو این یکی از بهترین اتفاق های زندگی معلم بودن مقام والایی که شما لایق این مقام هستید. آرزو می کنم که همواره در این مسیر موفق باشید.

و اما پیشنهاد : در صورت امکان کلاس هایی تشکیل دهید که علاوه بر آموزش و طراحی الگو امکان همزمان دوخت باشد.

مشاوره و ثبت نام22206719