ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

نظر هنرجویان آموزش خیاطی
فاطمه قربانی مطلق

به شخصه شاهد آموزش پاک و عاری از خساست ایشان بودم

شاگرد خانم قره گوزلو در کلاس گلدوزی با چرخ با احترام فراوانی که برای معلمان و استادان دوره های تحصیلی و آموزشی ام قائلم باید عرض کنم که خانم قره گوزلو به عنوان دست و دلبازترین استاد در امر آموزش و یاددهی هستند همچنین در کنار ایشان شاهد برگزاری دوره ی نازک دوزی توسط استاد گرامی خانم مرادی بودم و خود به شخصه شاهد آموزش پاک
و عاری از خساست ایشان بودم. این استادان طوری به آدم آموزش می دهند گویی مادر به فرزند. انشاالله هر جا هستند موفق و سربلند و عاقبت به خیر باشند چرا که آنان زحمت دل صافی خودشان را می خورند

مشاوره و ثبت نام22206719