ارائه مدرک رسمی سازمان فنی حرفه ای

ثبت نام

شماره تماس: 22206719-021

درز

کوک جسته

کوک که ساده ترین و ابتدایی ترین دوخت با دست به شمار می آید در انواع گوناگون و به تناسب کار دوخت استفاده می شود. انواع کوک با دست کوک ساده این دوخت برای اتصال موقت تکه های لباس به کار می رود. طول هر کوک شلال در حدود«نیم تا ...

مشاوره و ثبت نام22206719